Verruiming van het huidige zonnepanelenbeleid

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch stemde dinsdagavond in met het verruimen van de regels voor het zonnepanelenbeleid voor monumenten en voor de andere panden in de Bossche binnenstad en de Muntel. Deze aanpassing kan op een manier dat de cultuurhistorische waarden zo goed als mogelijk intact blijven. Bekijk het complete zonnepanelenbeleid (pdf).

Wethouder Marianne van der Sloot: “Het is mooi en goed dat er in onze cultuurhistorisch waardevolle gebieden en voor de monumenten nu meer mogelijkheden zijn voor het leggen van zonnepanelen. Het is een belangrijk middel om energie te besparen en de kosten te verlagen. We blijven daarbij ook de trends volgen en leveren maatwerk bij de verduurzaming van monumenten, om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.”

Het huidige beleid is in juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De vraag naar zonnepanelen neemt toe en veel eigenaren van monumenten, of van een ander pand in het rijksbeschermd stadsgezicht, kunnen met het huidige beleid niet altijd uit de voeten. Met onze rijke cultuurhistorie is het voor ’s-Hertogenbosch belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de toepassing van zonnepanelen. Maar het is ook belangrijk dat we ruimte geven aan verduurzaming. De Monumenten- en welstandscommissie ziet ruimte om het beleid op enkele punten aan te passen.

Versoepeling in binnenstad

Er ontstaat ruimte om in de historische binnenstad ook op de zijdakvlakken zonnepanelen te plaatsen. Op platte daken en op achterdakvlakken kan dit vaak al volgens het huidige beleid. Wel blijft voor alle panden in de rijksbeschermde gebieden (’t Zand, de Muntel en historische binnenstad) gelden dat de zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanuit het openbaar gebied. En ook dat het maatwerk blijft bij het vinden van mogelijkheden voor bijvoorbeeld bijzondere dakbedekking.

Monumenten buiten rijksbeschermde gebieden

Voor de rijks- of gemeentelijke monumenten buiten de rijksbeschermde gebieden komen ook meer mogelijkheden. In het voorstel mogen zonnepanelen soms ook in het zicht liggen. In deze gebieden hebben eigenaren van panden die niet op de monumentenlijst staan immers geen vergunning nodig voor het leggen van zonnepanelen. Daarmee maken we de omgang met wel-beschermde en niet-beschermde panden wat minder scherp. 

Bijzondere situaties binnen rijksbeschermde gebieden

Tot slot willen we ruimte geven aan uitzonderingen in bijzondere situaties in de rijksbeschermde gebieden. Op plekken waar de cultuurhistorische waarden niet of nauwelijks in het geding zijn, kan met méér maatwerk méér mogelijk worden gemaakt voor het leggen van zonnepanelen. Dat kan voor individuele panden gelden, maar ook voor kleinere gebieden.

De voorgestelde versoepelingen sluiten aan bij de richtlijn die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in 2020 heeft opgesteld. Er komt een (digitale) publieksversie van de beleidsregels zodat er ook meer bekendheid komt en mensen makkelijker kunnen terugvinden welke mogelijkheden er zijn.

Meer info

  • Heb je vragen over de verduurzaming van monumenten? Neem dan contact op met Erfgoed ’s-Hertogenbosch.
  • Lees meer over monumentenzorg in 's-Hertogenbosch.