Studenten presenteren interactieve historische maquette van ’s-Hertogenbosch

Op vrijdag 22 januari vond de eindpresentatie plaats van een project van technische en creatieve studenten van Avans Hogeschool in samenwerking met Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Zij ontwikkelden een interactieve maquette van historisch ’s-Hertogenbosch.

Studenten Avans Hogeschool

Interactieve stadsmaquette

In opdracht van Erfgoed ’s-Hertogenbosch dachten vijf studenten (Robin Kardol, Paul Bergmans, Maud van Miltenburg, Kevin van Arkel, Sven Goris) gedurende dit project na over mogelijkheden om historische data op een laagdrempelige manier te verbeelden. Zo kan de geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch op een leuke manier herbeleefd worden voor een breed publiek.

Student Paul Bergmans: “Om tot het beste idee te komen is er eerst een grote brainstormsessie georganiseerd. Deze brainstormsessie leverde maar liefst 70 ideeën op. Vervolgens zijn de vijf beste ideeën gekozen. Na een enquête (klantonderzoek) en in overleg met de opdrachtgever is er gekozen voor de ontwikkeling van een interactieve stadsmaquette”.

3D stadsmaquette van 's-Hertogenbosch
Met 3D-printer gerealiseerde stadsmaquette van 's-Hertogenbosch

Het idee bestaat uit drie onderdelen: een maquette van oud ‘s-Hertogenbosch, een projector (beamer) om informatie op de maquette te projecteren en een touchscreen waarmee de gebruiker kan bedienen. De studenten gingen aan de slag met een digitale 3D maquette van ’s-Hertogenbosch rond 1550. Deze is ontwikkeld door medewerkers van Erfgoed 's-Hertogenbosch.

De stad van 1550 uitgeprint

De studenten hebben een deel van deze 3D stadsmaquette uitgeprint. Zo ontstond er een tastbare historische weergave van de stad. De gebruiker kan zelf kiezen welke informatie wordt getoond op de maquette. Bijvoorbeeld: de weergave van de stadsuitbreiding, de stadsbranden, belangrijke gebouwen, vaarroutes of bijvoorbeeld van het kadastraal inkomen van perceeleigenaren in 1832.

Projectie 3D maquette 's-Hertogenbosch
Projecties op de maquette van 's-Hertogenbosch rond 1550

Ook is er nagedacht over een zogenoemde ‘story-mode’. In de storymode optie wordt de gebruiker meegenomen in een verhaal. De gebruiker kiest een van tevoren een verhaal over de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch, zoals bijvoorbeeld de stadsbrand. De tablet toont vervolgens in samenwerking met de projectie op de maquette het uitgekozen verhaal, wat wordt ondersteund door een verteller en geluids- en lichteffecten.

De studenten hebben hun basisontwerp deels kunnen opleveren. Helaas konden ze het niet afronden door de invoering van de strengere coronamaatregelen. Om het idee verder te presenteren hebben ze een mini-documentaire gemaakt:

Den Bosch Time Machine en Stadslab

Deze opdracht was onderdeel van de Den Bosch Time Machine. Avans is één van de partners van de Den Bosch Time Machine. Met de Den Bosch Time Machine brengen we 800 jaar aan lokale geschiedenis tot leven. Het doel is alle digitale data over de geschiedenis van de stad, haar inwoners en bezoekers met elkaar te verbinden en te koppelen aan historische kaarten en 3D-modellen. 

De studenten werkten hun ideeën uit in IoT Stadslab in de Spoorzone. In dit Stadslab werken gemeente ’s-Hertogenbosch, het bedrijfsleven en het onderwijs samen aan maatschappelijk vraagstukken met als doel het ‘verslimmen’ van de buitenruimte. Het IoT Stadslab is een plek waar nieuwe technologieën worden bedacht.

Samenwerking vraagt om vervolg

We kijken bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch terug op een hele fijne samenwerking met de studenten. Ze hebben zich goed verdiept in wie we zijn en wat we doen, maar nog belangrijker: ze hebben zich ook verdiept in de doelgroepen en in wat zij willen.

We hopen dat we aan de hand van het adviesrapport van de studenten het basisontwerp verder kunnen afronden. Mogelijk wordt dit gedaan door een nieuwe groep studenten. Op die manier kunnen we het idee verder testen in de praktijk. En onderzoeken of er mogelijkheden zijn en interesse is om het idee verder uit te werken tot een eindproduct.