Stichting Vestingwerken ’s-Hertogenbosch stopt

Stichting Vestingwerken ’s-Hertogenbosch heeft zich twintig jaar lang hard gemaakt voor de restauratie van vestingwerken. Zij haalde het bedrijfsleven in ’s-Hertogenbosch en omgeving over om de vele restauraties financieel te steunen. En met succes!

Foto van het Bolwerk Sint-Jan

Fundamenten, Steunberen en Bastionleden

Het netwerk van de betrokkenen bedrijven kreeg al snel drie niveaus. Dit was gebaseerd op de hoogte van de financiële bijdrage. De Bossche banken vormden de Fundamenten. De andere middelgrote en grote bedrijven uit stad en regio waren samen de Steunberen. Het derde niveau bestond uit de kleine bedrijven en particulieren: de Bastionleden.

Kerend tij

Na iedere restauratieklus kregen alle betrokkenen die financieel een steentje hadden bijgedragen een uitnodiging om het resultaat te bewonderen. De stichting merkte na tien jaar dat de vijver van ondernemers die wilden bijdragen restauraties opdroogde. Dit had ook te maken met het kerende tij van de economie. Het goede nieuws was dat de stichting op dit moment voldoende ‘vlees op de botten’ had. Ze bleven meebetalen aan belangrijke mijlpalen van de vestingwerken.

Foto van de Vestingloop
© Olaf Smit

De Vestingloop

De stichting zette zich ook in om de betrokkenheid van de bevolking bij de vestingwerken groter te maken. Denk aan de Vestingloop of het evenementenjaar ‘Vestingstad van Europa’ in 2005. Deze bekende evenementen in de stad kwamen uit de koker van de stichting.

Boekenreeks

De vestingwerken kregen ook op een andere manier een stevig podium door de stichting. Ze stelde geld beschikbaar voor een 7-delige boekenreeks over alle onderdelen van de Bossche vesting, bedoeld voor bewoners en bezoekers.

De boekenreeks beschrijft de betekenis van de vesting voor onze veiligheid, de rol van het water, de flora en fauna, de forten, de poorten, recreatie en de groene linie. Bij alle deeltjes uit de serie is een wandeling of fietstocht gemaakt.

Ontwerp voor het nieuwe Wilhelminaplein
Ontwerp voor fase 1 van het nieuwe Wilhelminaplein

Wilhelminaplein

Het sluitstuk van de Stichting Vestingwerken is de financiële bijdrage aan de herinrichting van het Wilhelminaplein. Hierbij speelt de herinnering aan de oude Pieckepoort een grote rol. Dit is voor het bestuur van de stichting een goed moment om haar taak neer te leggen. Het is gedaan!

Met alle dank aan de vele betrokkenen, bedrijven en particulieren, die samen zorgden voor een stevig draagvlak. Ze onderstreepten daarmee het belang van de vestingwerken voor de stad.