Realisatie Vesting- en Watermuseum van start

Op de laatste dag van november hebben de Kring Vrienden en de Gemeente 's-Hertogenbosch de Vaarconcessie en de huurovereenkomst van het Kruithuis getekend. Daarmee start officieel de realisatie van het Vesting- en Watermuseum en mag de kring ook de komende vijftien jaar op de Binnendieze vaartochten organiseren.

Wethouder Huib van Olden en voorzitter van Kring Vrienden Yvonne Moerman tekenen huurovereenkomst en vaarconcessieWethouder Huib van Olden en voorzitter van de Kring Vrienden Yvonne Moerman tekenen huurovereenkomst en vaarconcessie

Vesting- en Watermuseum

De Kring Vrienden gaat het Vesting- en Watermuseum na de restauratie van het Kruithuis inrichten en exploiteren. Op deze locatie zijn straks verschillende verhalen te zien en horen. Verhalen over de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. En ook hoe wij als Bosschenaren vier eeuwen lang het water hebben ingezet om ons te verdedigen tegen de vijand. Het Kruithuis wordt een bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie. Een plek waar we het verhaal vertellen over water en duurzaamheid. En een onderdeel van het UNESCO netwerk van watermusea.

Financiering

De gemeente ’s-Hertogenbosch blijft eigenaar van het Kruithuis. Om het gebouw te restaureren en herbestemmen tot museum is 4,4 miljoen euro nodig. De provincie draagt van dat bedrag 800.000 euro bij uit de Erfgoedfabriek. De inrichting van het museum wordt betaald door de Kring Vrienden. Daarnaast betalen zij straks per jaar 75.000 euro huur (ex. BTW) voor het Kruithuis.

Meer informatie