QR-tegel onthuld bij stadsmaquette

Sinds enkele weken staat op het Kerkplein een prachtige bronzen maquette van ’s-Hertogenbosch rond 1550. Vanaf nu kunt u vanaf dit punt via een QR-code ook een virtuele ontdekkingstocht beginnen. 

Wethouder Huib van Olden onthulde maandag 28 november een speciale QR-tegel naast de maquette. Deze QR-code kunt u scannen met een smartphone waarna u toegang krijgt tot een rijkdom aan verhalen, foto’s, video’s en 3D-animaties. De informatie over het Bossche erfgoed wordt toegankelijk gemaakt door de mobiele website van www.s-hertogenboschopdekaart.nl.

Door deze verbinding is het mogelijk om de stadsmaquette, als het ware, op uw smartphone mee te nemen. Handig is dat de mobiele website via GPS aangeeft welke erfgoedlocaties er in de buurt zijn.

Samenwerking

De stadsmaquette is geschonken aan gemeente ’s-Hertogenbosch door de Stichting Stadsmaquette, als blijvende herinnering aan het herdenkingsjaar van Jeroen Bosch. Zowel de stadsmaquette als de QR-code zijn in nauwe samenwerking met afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch gerealiseerd.

Bouwhistorici leverden het 3D-model waar de maquette uit de tijd van Jeroen Bosch op gebaseerd is. Dit alles op basis van historisch onderzoek. Ook de website ’s-Hertogenbosch op de Kaart is een initiatief van afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch.


Op de voorgrond de onthulde QR-tegel met op de achtergrond de historische stadsmaquette op het Kerkplein.