Publieksboek over 40 jaar archeologisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch

Op 21 november presenteert Erfgoed ’s-Hertogenbosch een uitgebreid naslagwerk over 40 jaar archeologisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch. Het publieksboek “’s-Hertogenbosch. Stad op de schop” biedt een verrassend beeld van 40.000 jaar leven in en rond de stad.

Vele generaties hebben hier huizen gebouwd, voedsel geteeld, voorwerpen gemaakt en producten verhandeld. Deze activiteiten hebben sporen in de bodem nagelaten. Het is verrassend hoeveel informatie hieruit kan worden afgeleid.

40 jaar onderzoek

De opgravingen over de afgelopen 40 jaar leverde nieuwe kennis op over diverse onderwerpen. Over hoe het landschap in de loop van duizenden jaren is veranderd en hoe mensen daarvan gebruik hebben gemaakt. Over hoe op een gunstige plek in dat landschap de stad ’s-Hertogenbosch kon ontstaan. Over hoe men deze handelsstad wist te verdedigen door telkens weer de stadsmuren uit te breiden en aan te passen aan de nieuwste strategische inzichten.

We weten wat de mensen aten, wat voor huisraad ze gebruikten, hoe ze kookten en hoe ze zich kleedden. We hebben kunnen achterhalen waaraan de stad haar economische bloei rond 1500 te danken had. ’s-Hertogenbosch was toen na Utrecht de grootste stad in de Nederlanden. Ook over de schaduwkanten van het stedelijk bestaan, zoals de omgang met afval, hygiëne en gezondheid kwamen we meer te weten.

Stadsgezicht van 's-Hertogenbosch rond jaar 1250. Deze haven lag achter de Moriaan.

Uniek verhaal

De vondsten in en rond ’s-Hertogenbosch vertellen ons een uniek verhaal dat niet uit andere bronnen is af te leiden. Dit boek geeft voor het eerst en op toegankelijke wijze een overzicht van het leven van de Bosschenaren en hun voorouders vanaf de eerste rondtrekkende jagers en verzamelaars tot aan de grote sociale en economische veranderingen in de 19de eeuw. De nadruk ligt daarbij op de late middeleeuwen, de bloeiperiode van de stad.

Dit boek is rijk geïllustreerd met tweeduizend afbeeldingen waarvan er veel speciaal voor deze uitgave zijn gemaakt. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch, de middeleeuwen en stadsarcheologie in Nederland en daarbuiten.


Gemeentelijk archeoloog Ronald van Genabeek bij de opgraving van de Pieckepoort in 2016.

Verkrijgbaar

Het publieksboek in hardcover telt 742 pagina’s en is vanaf 21 november verkrijgbaar via www.picturespublishers.nl en de boekhandel.