Prijs voor Linie 1629 in Augmented Reality

Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft een prijs gewonnen van 10.000 euro met een projectvoorstel voor het zichtbaar maken van de Linie 1629 via een route app en Augmented Reality. Dat gebeurde op 28 juni na een pitchwedstrijd in Amsterdam. De app wordt gebouwd in samenwerking met WijDoenDingen, SintLucas en De Groene Vesting.

Het gaat om een subsidie in het kader van het Topsectorenbeleid Creatieve Industrie. Het doel van de prijs is om erfgoedinstellingen en creatieve professionals bij elkaar te brengen en de inzet van Virtual en Augmented Reality te stimuleren.

Augmented Reality

De app voert als een digitale gids langs de historische aanvalsroute van Frederik Hendrik uit 1629 en vertelt het verhaal van ‘vriend en vijand’ tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Op locatie aangekomen krijgt de gebruiker een melding van de app waarna het verhaal van de plek en de belegering van ‘s-Hertogenbosch in beeld wordt gebracht via Augmented Reality. Deze AR-techniek maakt ‘het onzichtbare’ weer zichtbaar in een gebied waar de sporen uit het verleden nu niet meer herkenbaar zijn. Zo komen de schansen en vestingwerken weer digitaal terug op plekken waar je anders onbedoeld aan voorbij zou fietsen.

Ooggetuigenverslagen

Aan de hand van enkele personages wordt ook het persoonlijke verhaal van het Beleg van ’s-Hertogenbosch uitgelicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van berichten uit verschillende historische kranten die het beleg van de stad in 1629 beschrijven vanuit de kant van de Nederlandse Republiek en het Spaanse Rijk. Deze originele ‘ooggetuigenverslagen’ zijn recentelijk hertaald door erfgoed-vrijwilliger Rob Braam. 

Fieldlab Virtual Words

De prijs wordt beschikbaar gesteld door ‘Fieldlab Virtual Words’ onder coördinatie van CLICKNL. Partners zijn het Meertens Instituut, MediaPerspectives en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Dennis Dekker (Erfgoed 's-Hertogenbosch) geeft pitch over het zichtbaar maken van Linie 1629 in Augmented Reality.

Na de pitch was het tijd voor de vragen vanuit de jury.