Oud riool ontdekt bij Gasthuiskwartier

Een oud gemetseld riool is aangetroffen bij archeologisch onderzoek. Tijdens de aanleg van nieuwe riolering voor het toekomstige Gasthuiskwartier kwam deze vondst tevoorschijn.

Het riool bevond zich oorspronkelijk ter hoogte van de oude apotheek (gelegen aan de huidige Apothekersstraat) en is deels gesloopt. Maar dit gedeelte dat we onlangs hebben ontdekt, was nog wel intact. Het liep schijnbaar onder het gebouw door richting de Dieze.

Dit riooltje is uitgevoerd in gele IJsselsteentjes met een vloertje in rode geglazuurde plavuizen. Aan de Binnendieze is de oorspronkelijke uitmonding nog zichtbaar.


Oud gemetseld riool onder het moderne leidingwerk © Erfgoed 's-Hertogenbosch


Het riool komt hier uit bij de Binnendieze © Erfgoed 's-Hertogenbosch

Ruim 150 jaar oud

Dit afvoerkanaal is een van de eerste riolen dat op initiatief van het stadsbestuur is aangelegd. In 1862 ging de gemeenteraad akkoord met de aanleg van een gemeentelijk rioleringssysteem. Dat dit nogal wat voeten in aarde had, blijkt uit het feit dat In 1877 pas de helft van de straten voorzien was van een riolering. De datering van het gevonden riool is dus van na 1862.

Het is de bedoeling dat in het nieuwe Gasthuiskwartier regenwater - zoveel mogelijk – in de Dieze te lozen, zodat het niet in het rioolstelsel terechtkomt. Maar daarvoor moet een nieuwe afvoer aangelegd worden. Met de vondst van dit riool is, op initiatief van Erfgoed ’s-Hertogenbosch, onderzocht of deze oude negentiende-eeuwse riolering voor dit doel geschikt te maken is.

Opnames in oude riool met rijdende camera © Erfgoed 's-Hertogenbosch

Rijdende camera in riool

Gezien de beperkte omvang en ARBO-technische redenen was niet mogelijk om het oude riool door mensen van binnen te laten onderzoeken. Het is daarom met een zuiger leeggemaakt en vervolgens heeft een rijdende camera opnames gemaakt.

Uit de beelden blijkt dat het riool in een redelijk goede technische staat is en dat het geschikt is als afvoer voor regenwater. In de oude afvoertunnel komt wel een nieuwe buis te liggen, zodat we schade aan het negentiende-eeuwse riool door water voorkomen.