Oorlogsmonument stadhuis: nabestaanden gezocht

In het stadhuis van ’s-Hertogenbosch staat het oudste gemeentelijke monument ter nagedachtenis aan 41 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We komen nu graag in contact met de nabestaanden van deze slachtoffers.

Epitaaf en schrijn

Het monument in de Oranjegalerij bestaat uit een zogenoemde 'epitaaf' met 41 namen van gesneuvelde Bossche militairen en verzetsstrijders. Het is gerealiseerd in 1947 door kunstenaar Peter Roovers. In het momument is ook een schrijn geplaatst met daarin een aantal persoonlijke bezittingen van gesneuvelde Bossche militairen. Dit kistje heeft zijn oorsprong al in het oorlogsjaar 1940. 

In het epitaaf worden de volgende slachtoffers genoemd:

Militairen, gesneuveld in mei 1940

Chr. J. Dokters, J. D. Lauwers, J.A. van den Broek, A.J.M. van Dinther, J. Th. van der Linden, , J.P.M. de Coster, A.F. Hunkemöller, P. van de Graaf, J.A. den Teuling, L.F. Schrover, L. van Griensven, H.J.N. van Oosterhout, J.F.L. Oomis, C.N.B. van der Vliet en Fokke H. Groen. P. J. van der Eerden staat eveneens vermeld, en stierf in juni 1941 aan de verwondingen die hij opliep in mei 1940. Bij de vermelding van A.C. van Kasteren is sprake van een spelfout. De juiste spelling is A.C. van Kesteren.

Verzetsstrijders, vermoord in 1943, 1944 of 1945

J. Begemann, Th. W. van den Bogaard, J.F.D. van Gool, G.J.H. van Hoeckel, H.H.J.J. Staal, W.A.A.M. Verhoeven, F.W. Baron van Hugenpoth, A.H.A.P.M. van der Velden, H.G.M. Koopmans. J.G.J. de Graaf en W.F. Andriessen. Bij de vermelding van P.F.H. van der Linden en J.J.M. Trimbosch is sprake van een spelfout: de juiste spelling is P.F.H. van der Linde en J.J.M. Trimbos

Militairen, gesneuveld in 1942 tot en met 1946 

C. J. van Amerongen, Ant. Fr. Van Kasteren, M. W. van Ooyen, K. F.M. van Rossum, P.L. Kerssens, Fr. W. A. Zeeuwe, C. A. A. Boxman, J. W. A. Verhoeven, M. C. N.A. Govers en Joh. W. A. Sledsens. Bij de vermelding van J. L. van der Heyden is sprake van een spelfout. De juiste spelling is J.L. van der Heijden.

Contact met nabestaanden

Voor de herdenking van 75 jaar bevrijding van onze gemeente in 2019 wordt rond dit oorlogsmonument onderzoek gedaan. Graag wil de gemeente in contact komen met nabestaanden van de 41 genoemde slachtoffers. 

Bent u 1e of 2e graads familie van één van bovenstaande militairen of verzetsstrijders, dan verzoeken we u contact op te nemen met Kabinetszaken, Jan de Wit, via 06-20015207 of stuur een e-mail.