Nieuwe editie van Silva: december 2020

De nieuwe editie van onderzoekstijdschrift Silva is verschenen! In dit derde nummer van Silva (pdf) speciale aandacht voor onder meer de markten in 's-Hertogenbosch, heiligen in de Broederschapskapel en een historische wandeling door Fort Crèvecoeur.

Onderwerpen

Dit nummer opent in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Voor de lokale handel zijn markten van oudsher belangrijk. Ton Kappelhof vertelt over markten in ’s-Hertogenbosch tot 1800. Kappelhof vergelijkt de Bossche markten met die van Leuven, Antwerpen, Breda en Nijmegen.

Voor het artikel van Geertrui van Synghel gaan we richting Schijndel. Onderwerp is de Bodem van Elde, woeste grond die in 1314 in gemeenschappelijk gebruik werd gegeven. De ontstaansgeschiedenis roept vragen op, want de uitgifte wordt op twee verschillende manieren beschreven, met afwijkende datering. Hoe kan dat?

Terug naar de stad. Ronald Glaudemans duikt in de geschiedenis van de kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap. Op basis van de rekeningen van de Broederschap vertelt hij welke heiligenbeelden vanaf 1494 voor de kapel zijn vervaardigd.

Tot slot aandacht voor fort Crèvecoeur. In het vorige nummer bespraken Hans Willems en bram Steketee(†) de bouw van de eerste schutsluis aldaar. In dit nummer schetsen zij een beeld van de inrichting en het onderhoud van het fort in de eerste helft van de achttiende eeuw. Daarmee wordt de eerste jaargang van Silva lezenswaardig afgesloten. Wordt vervolgd in 2021.

Over Silva

Silva is het online wetenschappelijke tijdschrift van Erfgoed ’s-Hertogenbosch. De naam Silva is ontleend aan de Latijnse naam van de stad: Silva Ducis, ‘bos van de hertog’. Silva verschijnt ieder kwartaal en wordt digitaal gepubliceerd op www.erfgoedshertogenbosch.nl/silva.

Abonneren

Op de hoogte blijven van alle nieuwe publicaties van Silva? Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Erfgoed 's-Hertogenbosch!


De cover van Silva - December 2020