Nieuwe archeologische kaart online

Waar is in de gemeente ’s-Hertogenbosch opgegraven, welke vondsten zijn er gedaan en waar zijn archeologische resten te verwachten? Dat zijn vragen die met de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart beantwoord kunnen worden. De vernieuwde kaart is nu door Erfgoed ’s-Hertogenbosch online gezet en kan door iedereen geraadpleegd worden. De kaart is bijgewerkt voor de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch en is bovendien interactief. 

Interactief

De nieuwe online versie van de Archeologisch waarden- en verwachtingskaart maakt het mogelijk bepaalde kaartlagen te kiezen en informatie over vindplaatsen te bekijken. De archeologische waarden worden met name zichtbaar in de archeologische gemeente- en rijksmonumenten. Daarnaast geeft de kaart op basis van de landschappelijke ondergrond, historische gegevens en eerdere opgravingen de verwachting voor archeologie voor een bepaalde plek.

Werkdocument

Eerder onderzochte plekken, zoals grote vlakken ter plaatse van het huidige Maximakanaal maar ook kleine plekken zoals de boomkuilen op de Parade, zijn op de kaart aangegeven. Ook de loop van de aanvals- en verdedigingslinies van het beleg van 1629 zijn op de kaart terug te vinden. Aan het feit dat die soms nog niet helemaal tot op de millimeter bepaald zijn, is te zien dat de kaart ook een werkdocument is, dat voortdurend op basis van de laatste inzichten wordt aangepast.

Opgraving op industrieterrein De Brand, juli 2024 (foto: BAAC bv). 

Niet definitief

Op de kaart zijn zones aangegeven waar er sprake is van een lage dan wel hoge archeologische verwachting. Aan deze gebieden zijn vergunningsvoorwaarden gekoppeld bij voorgenomen bouwplannen. Een verwachting is ook niet meer dan dat. Het geeft niet altijd de garantie dat er ergens  archeologische resten aanwezig zullen zijn. Het komt voor dat er op een locatie met hoge verwachting niets wordt gevonden, terwijl op een plek met lage verwachting juist iets bijzonders blijkt te zitten.

Aan de oppervlakte is vaak niet te zien wat er archeologisch onder de grond schuilt gaat zoals in Empel, waar een Romeins tempelcomplex werd aangetroffen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart.