Nederzetting uit Romeinse tijd ontdekt in Vinkel

Archeologen hebben op het terrein van voetbalvereniging EVVC in Vinkel een nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat om minstens 15 huizen met bijgebouwen en waterputten.

De gebouwen staan gegroepeerd rond een open terrein met een waterput. De precieze datum is in deze fase van het onderzoek nog lastig te bepalen. We denken dat het vooral om bewoning uit de eerste en tweede eeuw na Christus gaat.

Eerste keer

Wethouder Huib van Olden (Erfgoed): “Het is de eerste keer dat in het gebied tussen de Maashorst (Oss-Nistelrode) en het Aa-dal (Berlicum) een opgraving van een Romeinse vindplaats is uitgevoerd. De nederzetting werpt een heel nieuw licht op de bewoning van het gebied. De nederzetting is heel planmatig aangelegd. In Brabant zien we dat vooral bij nederzettingen met een lokale centrumfunctie.”

De archeologische opgravingen vonden de afgelopen weken plaats namens de gemeente. De reden voor het onderzoek was de aanleg van een nieuw kunstgrasveld.

Meloenkraal

Een bijzondere vondst uit Vinkel is wat we noemen een meloenkraal. Deze kraal is gemaakt van aardewerk met een dunne laag lichtblauw glazuur. Door de ribbels heeft het een beetje de vorm van een meloen. Origineel kwamen deze kralen uit Egypte, maar er zijn ook productieplaatsen in bijvoorbeeld Keulen (Duitsland) bekend. De kraal zal onderdeel zijn geweest van een ketting en we denken dat deze via handel in Vinkel terechtgekomen.

De opgravingen op het terrein zijn klaar. De gegevens worden de volgende maanden verder onderzocht.


Gevonden 'meloenkraal' bij de opgraving in Vinkel.


Op de archeologische opgravingstekening zijn alle grondsporen aangegeven. De rode rechthoekige structuren vormen de huisplattegronden waarvan een aantal over elkaar heen ligt. De blauwe cirkels zijn de locaties van de waterputten en de groene rechthoek vormt min of meer de centrale structuur waaromheen de bewoning is gegroepeerd.