Meer dan 3000 huwelijken online

Dankzij de vrijwilligers van Erfgoed ’s-Hertogenbosch zijn meer dan 3000 huwelijken toegankelijk gemaakt. Deze zijn nu online te raadplegen via onze website.

Dorpen

Het gaat om huwelijken van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811. En wel die van de plaatsen buiten ’s-Hertogenbosch die nu tot de gemeente behoren: Bokhoven, Empel en Meerwijk, Engelen, Rosmalen en Orthen. De huwelijken van Nuland waren al beschikbaar op de website van het BHIC.

De huwelijken zijn gesloten voor de pastoors en predikanten of de schepenen in de 17de, 18de en vroege 19de eeuw. In totaal gaat het om 3090 records en zo'n 7000 personen. Hiermee zijn van deze plaatsen niet alleen alle dopen en begravingen maar nu dus ook de huwelijken van voor 1811 te doorzoeken.

Zoeken

Om te zoeken: ga naar zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl. Selecteer 'Akten en registers' en kies bij Soort akte 'Huwelijken voor 1811 niet 's-Hertogenbosch'. Typ naam van dorp in het veld 'globaal' om specifieker te zoeken op plaats.

Meer informatie

Zie voor meer informatie en hulp bij onderzoek: Doop-, trouw- en begraafboeken.