Kruithuis wordt Vesting- en Watermuseum

Het Kruithuis blijft als rijksmonument bewaard voor de stad. De raad heeft op 7 april de financiering van de restauratie en herbestemming van het gebouw goedgekeurd. De provincie Noord-Brabant draagt ook bij met een subsidie vanuit het investeringsprogramma de Erfgoedfabriek. Als Vesting- en Watermuseum levert het Kruithuis straks een belangrijke bijdrage aan het toerisme van ‘s-Hertogenbosch.

De Kring Vrienden gaat het Vesting- en Watermuseum na de restauratie inrichten en exploiteren. Op deze locatie zijn straks verschillende verhalen te zien en horen. Verhalen over de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. En ook hoe wij als Bosschenaren 4 eeuwen lang het water hebben ingezet om ons te verdedigen tegen de vijand. Het Kruithuis als bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie. Een plek waar we het verhaal vertellen over water en duurzaamheid. En een onderdeel van het UNESCO netwerk van watermusea.

Financiering

De gemeente ’s-Hertogenbosch blijft eigenaar van het Kruithuis. Om het gebouw te restaureren en herbestemmen tot museum is 4,4 miljoen euro nodig. De provincie draagt van dat bedrag 800.000 euro bij uit de Erfgoedfabriek. De inrichting van het museum wordt betaald door de Kring Vrienden. Daarnaast betalen zij straks per jaar 75.000 euro huur (ex. BTW) voor het Kruithuis.

Herbestemming en restauratie

Samen met de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch is gewerkt aan een plan voor het Vesting- en Watermuseum. Er lag al een plan uit 2016. Dit is onderzocht op haalbaarheid en uitgewerkt. Het resultaat is een Voorlopig Ontwerp. In dit ontwerp houden we ook rekening met de verduurzaming van het gebouw en de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. In 2020 volgt de aanbesteding voor het bouwteam. En in het tweede kwartaal van 2022 hopen we het Vesting- en Watermuseum te kunnen openen.

Meer informatie