Huis van Bosch brengt geschiedenis tot leven

Het huis waar Jheronimus Bosch ooit woonde en werkte wordt gerestaureerd. De afgelopen maanden werkte Verlaan & Bouwstra architecten hard aan het ontwerp. Wethouder Mike van der Geld: “Het Huis van Bosch draagt straks bij aan een belangrijk, tastbaar deel van onze vaderlandse geschiedenis. Hiermee doen we recht aan de waarde die Jheronimus Bosch voor Nederland en ’s-Hertogenbosch heeft.”

Canon van Nederland

Jheronimus Bosch staat genoemd in de ‘Canon van Nederland’. Deze canon bestaat uit 50 grote personen en belangrijke gebeurtenissen. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse geschiedenis. De canon is mede ontwikkeld als basis voor het onderwijs. Met het Huis van Bosch laten we straks voor jong en oud de tijd van Bosch zichtbaar herleven.

Duurzame restauratie

Op dit moment loopt de aanbesteding voor een restauratie aannemer. In oktober van dit jaar starten we met de uitvoering. Door de eeuwen heen bleven veel originele onderdelen in het gebouw bewaard. De restauratie van het Huis van Bosch geeft straks een uniek kijkje in acht eeuwen Bossche bouwhistorie. Verlaan & Bouwstra maakt van deze historische gelaagdheid goed gebruik.

We zetten in op een zo duurzaam mogelijke restauratie. Het gebouw is en blijft gasloos. Daarnaast kiezen we voor duurzame oplossingen met o.a. LED-verlichting, isolatie en een lucht-/warmtepomp. Ook is een onderzoek uitgevoerd om het gebouw zo circulair mogelijk te verbouwen. De adviezen uit dit onderzoek zijn zoveel als mogelijk overgenomen.

Meer informatie over het project is te lezen op denbosch.nl/huis-van-bosch

Zelf een virtuele wandeling maken door het Huis van Bosch is ook mogelijk. Loop mee met onze bouwhistoricus Ronald Glaudemans. Hij laat je de verschillende kamers zien van dit bijzondere gebouw.