Hoogtekaart in Erfgoed 's-Hertogenbosch op de Kaart

Aan de website 'Erfgoed 's-Hertogenbosch op de Kaart' is onlangs een nieuwe kaartlaag toegevoegd. Via de 'AHN Hillshade' kaart zijn in het landschap allerlei nieuwe details te ontdekken die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Zoals sporen van Linie 1629 en de Tweede Wereldoorlog bij de Henriëttewaard en Fort Crevecoeur.

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland en is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. De gedetailleerde hoogtegegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

Littekens in het landschap

Ook in de gemeente 's-Hertogenbosch zijn allerlei interessante sporen uit het verleden te vinden met deze nieuwe kaartlaag. Zoals littekens in het landschap van Linie 1629 en de Tweede Wereldoorlog op nog geen 500 meter van elkaar. In de Henriëttewaard zijn nog zichtbare sporen van een 'hoornwerk' uit het Beleg van 's-Hertogenbosch. Iets noordelijker zien we bij Fort Crevecoeur enkele bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog. Bekijk het zelf via de hillshade kaartlaag.

Over Erfgoed 's-Hertogenbosch op de Kaart

De website www.s-hertogenboschopdekaart.nl is een initatief van Erfgoed 's-Hertogenbosch. Op deze site kan aan de hand van historisch kaartmateriaal de geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch en omgeving ontdekt worden. De site koppelt verhalen, foto´s, video’s, 3D-animaties en voorwerpen aan locaties in ‘s-Hertogenbosch en de directe omgeving. Historische informatie van verschillende collecties en bronnen is in het project samengebracht.