Groep 5 puzzelt met echte archeologische vondsten

In de klas aan de slag met echte archeologische vondsten: dat is nu mogelijk op zeven basisscholen dankzij een nieuw lespakket van Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Dit lespakket is onderdeel van Cultuurblik, een initiatief van Huis73.

Nu leerlingen door de coronapandemie niet naar culturele instellingen toe kunnen gaan, brengt Cultuurblik de cultuurlessen naar de scholen. Hiermee kunnen leerkrachten in het basisonderwijs op een laagdrempelige manier zelf een cultuurles geven.

Basisschool neemt cultuurblik in ontvangst
Kindcentrum Aan de Oosterplas neemt een cultuurblik in ontvangst

Reizend lespakket

Cultuurblik bestaat in totaal uit acht lespakketten voor groep 1 t/m 8. De pakketten zijn ontwikkeld door zeven culturele aanbieders uit de omgeving van ’s-Hertogenbosch en Huis73. Afgelopen week is Cultuurblik uitgedeeld op zeven scholen: Het Rondeel, Wittering.nl, LW Beekmanschool en kindcentra Aan de Oosterplas, De Wijboom, De Groote Wielen en De Hoven. Eind april reist Cultuurblik weer verder naar andere scholen.

Voorbeeld werkblad Cultuurblik
Deel van het werkblad over middeleeuwse scherven

Scherven uit het lespakket
Verschillende scherven uit het lespakket van Erfgoed 's-Hertogenbosch

Blik van de archeoloog

Met het Cultuurblik van Erfgoed 's-Hertogenbosch onderzoeken en experimenteren de leerlingen van groep 5 met archeologische vondsten. Ze onderzoeken in groepjes uit welke tijd de oude scherven komen. Speciaal ontworpen werkbladen helpen de leerlingen bij het herkennen van scherven uit bijvoorbeeld de middeleeuwen of de prehistorie. Zo vergroten ze op praktische wijze hun besef van tijd en maken ze kennis met cultureel erfgoed.

Het lespakket daagt de leerlingen vervolgens uit om hun fantasie en creativiteit los te laten op deze vondsten uit de Bossche bodem. Wat kan het zijn geweest? Ze tekenen, schilderen of kleien een voorwerp uit het verleden. Hiermee passen ze de opgedane kennis over archeologische vondsten toe en doorlopen ze het creatieve proces bij beeldend werk. 

Partners

De partners die bij hebben gedragen aan Cultuurblik zijn Vis in het water theater, Filmhub Zuidde schoolbieb van Huis73, Het Noordbrabants Museum, Design Museum Den Bosch, MU | De creatieve code en Muziekles Den Bosch. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer info