Grafzerk ontdekt onder podium Sint-Cathrienkerk

Bij werkzaamheden in de Sint-Cathrienkerk is bij het verwijderen van een houten podium een oude vloer gevonden. Onder het podium ontbreekt een gedeelte van de hardstenen vloer en bevindt zich een oudere vloer. Deze vloer bestaat uit hergebruikte bakstenen en een gedeelte van een hardstenen grafzerk.

Fragmenten van een grafzerk in vloer

De zerk is ongetwijfeld afkomstig uit de oorspronkelijke kerk van het Kruisbroedersklooster dat zich in 1470 op deze plaats vestigde. Op de ontdekte grafzerk bevinden zich twee vierpassen; vier ronde cirkels die samen een motief vormen. In de vierpassen zijn wapenschilden opgenomen. Dit zijn mogelijk de familiewapens van de echtelieden die onder de grafsteen begraven lagen. Het wapen linksonder toont een omkijkend dier, mogelijk een hinde. Het wapen rechtsonder toont twee verticale balken. De randtekst is slechts voor een deel bewaard gebleven.

Meer informatie