Gemeentearchivaris Rolf Hage gepromoveerd

Op dinsdag 4 juli heeft de gemeentearchivaris van ’s-Hertogenbosch, Rolf Hage, met succes zijn proefschrift ‘Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580 – 1795’ verdedigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.


Foto: Ryan van Esch Fotografie

Bij schaking draait alles om de eer

Dr. Rolf Hage

Een schaking is het zonder toestemming wegvoeren van een veelal jonge vrouw, met de bedoeling om met haar te gaan samenwonen of trouwen. Rolf Hage onderzocht voor de 17de en 18de eeuw waarom schakingen plaatsvonden. Door een analyse van honderden rechtszaken tussen 1580 en 1795 concludeert hij dat de eer van de betrokkenen de belangrijkste factor vormde bij de schakingen.

Deze studie heeft Rolf gedaan als buitenpromovendus onder begeleiding van prof. dr. Herman Roodenburg. De promotie geschiedde op basis van een manuscript dat later dit jaar in boekvorm verschijnt.