Fort Crèvecoeur hoort bij de 7 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa

Het verwaarloosde Fort Crèvecoeur heeft de definitieve Europese lijst van ‘7 Most Endangered sites’ gehaald. Dat werd vandaag bekendgemaakt door erfgoedorganisatie Europa Nostra. Op de lijst staan zeven Europese plaatsen waar erfgoed ernstig wordt bedreigd. Fort Crèvecoeur is voorgedragen door Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Het fort in verval
Fort Crèvecoeur in verval

Het fort is in bezit van het Ministerie van Defensie en is ernstig in verval. Gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich al jarenlang zorgen om dit rijksmonument en geeft steun aan de actie om het fort te behouden, te herstellen en open te stellen.

Fort Crèvecoeur maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie en speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het is een van de weinige bewaard gebleven forten uit de Tachtigjarige Oorlog. Het bevat 40 hectare aan militair erfgoed zoals aarden wallen met grachten, kazematten, een kruitmagazijn en een sluis. Deze verkeren in zeer slechte staat.

Eerste stappen voor behoud

Ondanks jarenlange pogingen om te komen tot het noodzakelijke onderhoud, werden vanuit Defensie geen stappen gezet tot het daadwerkelijk nemen van maatregelen. De voordracht en de bijkomende nationale en Europese aandacht hebben daar verandering in gebracht. De eerste stappen voor behoud zijn inmiddels gezet.

Wethouder Huib van Olden: “Gelukkig komt Defensie in beweging om dit unieke monument te behouden voor verder verval. Maar behoud alleen is niet voldoende. Het zou mooi zijn als Defensie nu zou  doorpakken en overgaat tot restauratie van de aardwerken, gracht en kruitmagazijnen en het terrein ruimhartig openstelt voor publiek. Mijn toekomstdroom voor Fort Crèvecoeur is dat de waterverbinding van ‘s-Hertogenbosch naar de Maas die ooit dwars door het fort liep, weer hersteld is.”

Het terrein is inmiddels beschermd door een hekwerk en veel groen is al teruggesnoeid. Ook wordt over de gebouwen een steigerconstructie met folie geplaatst. Dit dient als tijdelijke maatregel om de gebouwen te beschermen tegen weersinvloeden. Eind april worden verdere afspraken gemaakt over de aanpak voor de daadwerkelijke restauratie en de toekomstplannen.

Programma ‘7 meest bedreigde erfgoedlocaties’

De lijst van zeven meest bedreigde erfgoedlocaties wordt jaarlijks opgesteld door erfgoedorganisatie Europa Nostra. Doel van de lijst is om bedreigd erfgoed te signaleren en om burgers en betrokken partijen te mobiliseren om deze te redden. Europa Nostra heeft het programma opgezet in samenwerking met de Europese Investeringsbank.

Meer informatie