Dit jaar geen Bossche Monumentenavond

Er zal dit jaar geen Bossche Monumentenavond plaatsvinden vanwege het coronavirus. Dat hebben de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, de Kring Vrienden en Erfgoed 's-Hertogenbosch in onderling overleg besloten.

In de afgelopen jaren werd gezamenlijk aan de vooravond van het Open Monumentenweekend een Bossche Monumentenavond georganiseerd. Op die avond werd tevens de Monumentenonderscheiding uitgereikt. Door de maatregelen in het kader van de coronacrisis is het nagenoeg onmogelijk om een dergelijk evenement in 2020 voor te bereiden. Daarom is in onderling overleg besloten dat in 2020 géén Bossche Monumentenavond zal plaats vinden. Het betekent ook dat er in 2020 géén Monumentenonderscheiding uitgereikt zal worden. De komende periode wordt gebruikt om met elkaar een plan te maken voor een nieuwe vormgeving van dit evenement.

Voor de goede orde: voor zover dat op dit moment bekend is zal Open Monumentenweekend zoals gepland doorgang vinden op 12 en 13 september 2020.