Digitaal zoeken naar huizen en inkomen van je voorouders

Wie tot voor kort op zoek ging naar het huis- en grondbezit of vermogen van zijn voorouders moest daarvoor oude kaarten en dikke registers raadplegen. Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft in samenwerking met HisGis, een historisch en geografisch informatie systeem, de gegevens uit het kadaster van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1832 digitaal doorzoekbaar gemaakt. Via de kadastrale kaart van 1832 kun je bijna twee eeuwen terug in de tijd reizen naar het grond- en huizenbezit en het vermogen van de eigenaren.

Kadaster

In 1832 werd in Nederland het kadaster ingevoerd. Dat bestaat uit kaarten en registers. Op de oudste kaart, het kadastrale minuutplan, werden percelen en gebouwen ingetekend. In de bijbehorende registers, zoals de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) werd informatie over de eigenaren van de percelen vastgelegd. Doel was om op een eerlijke manier te bepalen hoeveel grondbelasting iemand moest betalen.

Samenwerking

Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft samen met HisGis de minuutplans en bijbehorende gegevens van ’s-Hertogenbosch en omgeving (Bokhoven, Den Dungen, Empel en Meerwijk, Engelen, ’s-Hertogenbosch, Nuland, Rosmalen, Sint-Michielsgestel en Vught) gedigitaliseerd. HisGis is een samenwerkingsproject van de Fryske Akademy en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De talloze gegevens uit het basisregister van 1832 (OAT) zijn door een groot aantal vrijwilligers via het online platform voor crowdsourcing ‘Vele Handen’  ingevoerd. De kaarten zijn digitaal overgetekend. De gegevens uit de perceelsregisters zijn vervolgens aan de kaart gekoppeld.

Eigendom en inkomen

Door op een perceel te klikken, verschijnen de bijbehorende gegevens over de eigenaar, het bodemgebruik en de belastbare waarde anno 1832. Zo is te zien hoe ’s-Hertogenbosch en het buitengebied er in die tijd uit zagen. Maar je kunt ook zien wat voor een beroep iemand had.

Behalve deze eigendomsgegevens is er ook een speciale kaart gemaakt met daarop een weergave van het belastbaar inkomen van ieder perceel. Deze analyse laat de waarde/kwaliteit van grond/gebouw in één oogopslag zien. De hoogte van het belastbaar inkomen van de eigenaar is weergegeven van blauw (laag) naar rood (hoog). Met de nieuwe digitale technieken krijgen we zo een inkijkje in het bezit en vermogen van onze voorouders.

Den Bosch Data Week

Erfgoed ’s-Hertogenbosch presenteert deze Kadastrale Minuut 1832 ’s-Hertogenbosch tijdens de Den Bosch Data Week, die plaatsvindt van 26 t/m 31 oktober.

Bezoek de Kadastrale Minuut 1832

Bekijk de Kadastrale Minuut 1832