Data studenten presenteren nieuwe erfgoedtoepassingen

Studenten van Jheronimus Academy of Data Science presenteerden 21 maart hun vernieuwende erfgoedconcepten bij Erfgoed 's-Hertogenbosch. Een frisse kijk op de mogelijkheden en kansen voor het toegankelijk maken van erfgoeddata voor verschillende doelgroepen.

Erfgoed ’s-Hertogenbosch beschikt over een grote hoeveelheid aan gedigitaliseerde cultuurhistorische informatie en objecten zoals bevolkingsregisters, foto’s, kaarten, informatie over archeologische opgravingen en historische gebouwen. Dit omvangrijke aanbod aan erfgoeddata willen wij voor verschillende doelgroepen toegankelijk maken. Door de digitalisering van het erfgoed ontstaan daarvoor nieuwe kansen.

Erfgoedconcepten

Maar liefst 11 teams met studenten onderzochten van september tot en met december 2018 hoe er meer waarde is te halen uit de beschikbare erfgoeddata. De projecten werden opgestart vanuit een ondernemingsplan. Daarbij werd rekening gehouden met de technische haalbaarheid, de wenselijkheid voor de klant en de levensvatbaarheid.

Automatisch ‘labelen’ van foto’s

De studenten presenteerden hun plan om de beeldbank verder toegankelijk te maken via kunstmatige intelligentie technieken. Zo is het mogelijk om automatisch kenmerken (metadata) aan foto’s toe te kennen op basis van beeldherkenning. Via één druk op de knop is het mogelijk om alle foto’s te tonen op basis van specifieke objecten en kenmerken zoals kerken, auto’s, luchtfoto’s, kleurenfoto’s, groepsportretten, kinderen en dieren.

Beeldherkenning voor toerisme

De toepassing van beeldherkenning maakt het ook mogelijk om historische informatie op locatie aan te bieden via een app. Bezoekers kunnen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch een foto nemen van een willekeurig gebouw en krijgen direct de historische informatie te zien met een koppeling naar de foto’s uit de beeldbank. De eerste testen met het herkennen van de Sint-Jan, Zwanenbroedershuis en het Groot Tuighuis lieten positieve resultaten zien. Het zou een mooie extra toepassing kunnen zijn in de al bestaande Erfgoed ’s-Hertogenbosch Route App.

Digitaal educatieplatform

Andere studenten kwamen met het idee om het lokaal erfgoed inzetbaar te maken voor het onderwijs via een digitaal educatieplatform. Het doel hiervan is docenten te helpen hun bestaande onderwijs betekenisvol te maken, door gebruik te maken van de eigen leefomgeving van de leerlingen.

Informatie bij verbouwingen

Ook werd er een zogenoemde ‘property dashboard’ gepresenteerd. Een handige oplossing voor huiseigenaren die van plan zijn om te verbouwen. Via een website wordt in één overzicht informatie gegeven over het pand, de archeologische verwachtingen, onderzoeken, ruimtelijke plannen en vergunningen.

Vervolg samenwerking

De studenten hebben in een paar weken tijd een mooi aantal concepten opgeleverd en een goede aanzet gegeven om met moderne technieken het verleden te ontsluiten. De samenwerking met JADS krijgt een vervolg en past ook bij het doel van Erfgoed ’s-Hertogenbosch om het erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zo wordt bekeken welke concepten geschikt zijn voor verdere uitwerking. In september 2019 starten we een nieuwe samenwerking met de data studenten.


Student JADS presenteert over beeldherkenning in combinatie met app.