Bossche watertoren krijgt nationale prijs

De herbestemde watertoren in 's-Hertogenbosch is winnaar van de 'Nationale Watertorenprijs 2017'. De toren uit 1885 heeft een nieuw leven gekregen met kantoorruimten en een horecavoorziening. 

De Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) overhandigde de prijs aan BOEi op 1 december, voor de voorbeeldige verbouwing van de watertoren naar ontwerp van ZECC architecten. Na jaren van leegstand en marginaal gebruik is de gehele toren in gebruik genomen.

"De ruimten in de toren krijgen door de combinatie van oud en nieuw een eigenzinnig karakter. Prachtig vormgegeven nieuwe raamopeningen brengen niet alleen voldoende licht in de kantoorruimten, door de bijzondere vormgeving geven ze blijk van de nieuwe bestemming. Door de herbestemming levert de karakteristieke toren een waardevolle bijdrage aan de stad", aldus de jury. Meer informatie over de restauratie en historie lees je in onze verhalenbank: Herbestemming Watertoren 's-Hertogenbosch.

Watertorenprijs

De watertorenprijs wordt uitgereikt aan de eigenaar van een watertoren die recent de beste herbestemming realiseerde. Het is de bedoeling dat de prijswinnende herbestemmingen een inspiratiebron vormen voor andere initiatiefnemers. Meer informatie over de Watertorenprijs en de Nederlandse Watertoren Stichting: www.watertorens.nl