Bossche vestingwerken praktijkvoorbeeld klimaattop

Bastion Maria en het Bolwerk Sint-Jan zijn praktijkvoorbeelden van klimaatoplossingen tijdens de wereldtop van 2021. Op 25 en 26 januari vindt de internationale Climate Adaptation Summit 2021 plaats vanuit Nederland. Deze online wereldtop is gericht op het vinden van oplossingen die kunnen helpen om ons beter aan te passen aan een veranderend klimaat.

Bastion Maria
Bastion Maria

De Nederlandse Unesco Commissie schenkt speciale aandacht aan de rol die cultuur en erfgoed hierbij kunnen spelen. Vier praktijkvoorbeelden uit Kampen, Amsterdam, Bonaire en 's-Hertogenbosch staan daarbij centraal. 

Bastion Maria en Bolwerk Sint-Jan

In 's-Hertogenbosch beschermen de vestingwerken al eeuwenlang de stad tegen overstromingen. Dit erfgoed zet de stad nu opnieuw in als duurzame oplossing voor klimaatuitdagingen. Het eerste voorbeeld is Bastion Maria, waar een bergbassin voor rioolwater in geïntegreerd is om bij hevige regenbuien tijdelijk water op te vangen. Het tweede voorbeeld is het Bolwerk Sint-Jan waar historische muren en een rondeeltoren met een tijdelijke waterkering beschermd worden tegen hoog water.

Volg de klimaattop online

De Climate Adaptation Summit vindt volledig online plaats. Het Engelstalige 'side event' over 's-Hertogenbosch kun je op elk gewenst moment bekijken via het YouTubekanaal van de klimaattop

Meer info