Bossche oorlogsarchieven worden gedigitaliseerd

Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft eind 2020 een subsidie gekregen van het Mondriaanfonds voor het digitaliseren van archiefstukken die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Na grondige selectie zijn de archiefstukken nu daadwerkelijk de deur uit naar het scanbedrijf.

Archiefstukken WOII Den Bosch

Archiefstukken bekijken

Digitaliseren betekent dat veel archiefstukken die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog tijdelijk niet te raadplegen zullen zijn in de studiezaal. We verwachten dat de archiefstukken over een paar maanden terug zijn. Dan kunnen ze in de studiezaal weer bekeken worden. En als de scans binnen zijn gaan we ze stapsgewijs, na controle, op onze website zetten. Dan kun je de archiefstukken vanuit huis bekijken en downloaden.

Welke archieven? 

Dit project is bijzonder omdat we een zo volledig mogelijk beeld willen geven van het dagelijks leven in een Brabantse stad in oorlogstijd. Daarom hebben we uit allerlei verschillende archieven stukken geselecteerd om te laten digitaliseren. Dus niet alleen de archieven die voor de hand liggen zoals de Collectie Tweede Wereldoorlog, maar ook stukken uit het archief van De Gruyter en toneelvereniging ‘Bosch’ Toneel’.

Daarnaast kijken we ook naar de periode voor de oorlog. Dat geldt vooral voor het archief van de Joodse Gemeente en het Synagogaal Ressort. En na de oorlog, bijvoorbeeld door stukken te digitaliseren over de wederopbouw uit de gemeentelijke archieven en over de ontvangst van de bevrijders in ‘s-Hertogenbosch door Luc en Agnes van Gent.

In totaal gaat het om meer dan 2600 inventarisnummers en meer dan 20 strekkende meter archief!

Spotprent WOII

Tijdelijk afwezige archieven

Hieronder volgt een lijst met archieven die gedeeltelijk of helemaal gedigitaliseerd worden. Archieven waarvan maar enkele inventarisnummers geselecteerd zijn, staan niet op de lijst. Heb je vragen, bijvoorbeeld of een bepaald stuk wel of niet beschikbaar is, mail dan naar erfgoed@s-hertogenbosch.nl.

0009     Dorps- en gemeentebestuur Empel en Meerwijk

0011     Dorps- en gemeentebestuur Engelen en Bokhoven

0045     Gemeentepolitie 's-Hertogenbosch

0048     Luchtbeschermingsdienst

0195     Nederlandsch-Israëlitische Hoofd-Synagoge

0210     NV Koninklijke Industrie- en handelsmaatschappij van P. de Gruyter en Zoon

0236     Collectie Tweede Wereldoorlog

0266     Adrien B.M. Brans als persoon, 1938-1944, en als directeur van de Leeszaal en Bibliotheek

0267     Gemeentebestuur 's-Hertogenbosch

0328     Dag- en weekbladen verschenen voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog

0358     A.J.M.H. de Mug als journalist en verzamelaar van en commentator op documentatie over de Tweede Wereldoorlog

0362     Antonius C.F. Claassen als pastoor en verzamelaar van historische informatie over Empel

0377     Rooms-katholieke 's-Hertogenbossche toneelvereniging "Bosch' Toneel"

0420     Bureau R-Verrichtingen en oorlogsschadevergoedingen

0450     Hogeschool te 's-Hertogenbosch en voorgangers Koninklijke School Kunst, Techniek en Ambacht, MTS, HTS, HEAO, CMW en Sociale Academie

0462     Rijks Hogere Burgerschool en opvolgers te 's-Hertogenbosch

0474     Dorps- en gemeentebestuur Rosmalen

0583     NV Papierindustrie J. Cahen en Max Cahen als persoon

0587     Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland afdeling 's-Hertogenbosch, later Stichting verzet ’40-’45

0767     Jan Hulshof als politieman en verzetsstrijder

0824     Lucas (Luc) J.M. van Gent (1925-2013) en Agnes van Gent-Van Geffen (1928-2018) te ‘s-Hertogenbosch als echtpaar en als onderzoekers van de Tweede Wereldoorlog

0927     Gemeentebestuur Nuland

1014     Dagboek met oorlogsdocumentatie van Mia van Belkom te Eindhoven, vanaf 13 juli 1942 te ’s-Hertogenbosch

1021     Losse stukken en kleine collecties

1036     Dr. Heinrich Joseph Maria Schade (1881-1948) als persoon en als geneesheer-directeur van de Psychiatrische Inrichting ‘Coudewater’

1038     A.M.P. Thomassen

1044     KP (Knokploeg, Koninklijke Patrouille) 'Margriet', voortgezet als 8e Compagnie van de Stoottroepen der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

1064     Synagogaal Ressort Noord-Brabant

1090     Schaduwarchief van documenten verzameld door reserve kapitein buiten dienst C.J. Gudde ten behoeve van een niet doorgegane publicatie over de bevrijding van 's-Hertogenbosch