Bolwerk Sint Jan in de race voor Europese prijs

Het Bolwerk Sint Jan aan de Sint-Janssingel in ’s-Hertogenbosch is voorgedragen voor een Europese erfgoedprijs. Het Bossche Bolwerk dingt mee naar de ILUCIDARE prijzen van de European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Deze belonen erfgoedprojecten op twee terreinen: innovatie en internationale betrekkingen in Europa. Het Bolwerk Sint Jan dingt mee in de categorie erfgoed-innovatie. Dit najaar worden de winnaars van de twee prijzen bekendgemaakt.


Bolwerk Sint Jan met innovatieve waterkerende wand die in een hoogwater situatie kan worden opgesteld om het achterliggende monument te beschermen.

Innovatief erfgoed

Erfgoed ’s-Hertogenbosch nam het initiatief om de opgegraven stadspoort en –muur voor het publiek te bewaren. Zo ontstond het plan voor het bezoekerscentrum Bolwerk Sint Jan. Op de opgegraven resten heeft de gemeente het Bolwerk in moderne bouwstijl ontwikkeld. Dit gebeurde als onderdeel van het herstel van de vestingwerken.

Bewoners en bezoekers weten zowel de horeca als de publieksbalie van de Kring Vrienden inmiddels te vinden. Bijzondere onderdelen bij het Bolwerk zijn verder een dakpark, een aanlegsteiger voor rondvaartboten en de ‘archeocrypte’. Hier laat Erfgoed ’s-Hertogenbosch de opgegraven vondsten van deze plek zien met 3D-animaties. Speciale technieken beschermen het Bolwerk tegen hoogwaterstanden van de Dommel.


Innovatie in publiekspresentatie.


Dakpark met infiltratiedak. Regenwater op het dak wordt zo veel mogelijk vastgehouden en benut voor de bomen en bodembedekkers.

Hoogwaardige herbestemming

De ILUCIDARE jury oordeelt over het Bossche project: "Dit project is een schitterend voorbeeld van hoe nieuwe kennis en nieuwe ideeën kunnen worden ontwikkeld op het snijvlak van disciplines. In dit geval de combinatie van traditionele restauratie en moderne visualisatie en vormgeving. Het innovatieve aspect van de restauratie ligt in de hoogwaardige herbestemming en ontwikkeling van een historisch gebouw en tegelijkertijd in de aanpak van hedendaagse vraagstukken, zoals hoogwaterbescherming en de gevolgen van de klimaatverandering, en in de voorzieningen voor de lokale gemeenschap".

Het project van Erfgoed ’s-Hertogenbosch moet het opnemen tegen de projecten Slimme erfgoedstad (Frankrijk/Portugal/Spanje) en Estlands druk- en papiermuseum TYPA (Tartu, Estland). In de categorie erfgoed-diplomatie zijn ook drie projecten genomineerd: Archeologie voor een jonge toekomst (Italië/Syrië), De Vrienden van het Tsjechisch Erfgoed (Verenigd Koninkrijk) en Het Oppenheimhuis (Wrocław, Polen).


Bolwerk Sint Jan heeft ook functie van bezoekerscentrum.