Bijzondere vondst in de stadhuisgevel

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan het Bossche stadhuis is een heel bijzonder document gevonden. Een medewerker van aannemer Nico de Bont ontdekte een charter, een perkamenten akte uit 1616. Het document lag verscholen achter een houten balk boven op de stenen gevel. Op de houten balk rust de dakconstructie. Het perkamenten stuk heeft de tijd relatief goed doorstaan en is voorzien van twee zegels van schepenen van de stad.

Vondst stadhuis
Gevonden charter uit 1616

Verkoop

De akte uit 1616 gaat over verkoop van een stuk grond langs de Binnendieze aan het stadsbestuur. De verkoper is de Bossche Christina, weduwe van Gijsbert Frankenzoon van Oss. De akte staat beschreven dat het ook gaat om een kade, een steeg en een watertrap die gebruikt werd door de bewoners van de Vughterdijk.

Zolder

De oorkonde is vermoedelijk tijdens of na de bouw van de nieuwe stadhuisgevel in 1670 per ongeluk op de muur terechtgekomen. Het archief van de stad lag in die tijd op de zolder van het stadhuis. Sinds 1859 liggen dit soort archiefstukken in het depot van Erfgoed 's-hertogenbosch. Dankzij een oplettende medewerker van Nico de Bont keert de akte ruim vierhonderd jaar nadat hij is opgesteld terug naar het archiefdepot. 

Vindplaats
Vindplaats op de muur van de stadhuisgevel

Zegels vondst
Zegels van stadsbestuurders Jacob de Kock en Hendrik Fransz van Gestel 

Meer info