Bijzondere oorlogsfoto’s

De Bossche schrijver Chris Huinder heeft 38 foto’s over de Tweede Wereldoorlog aan Erfgoed ’s-Hertogenbosch overgedragen. De foto’s geven een bijzonder en soms uniek beeld van de bezetting, de verwoesting en de bevrijding van de stad.

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Jacques de Zeeuw. Geboren in 1900 in Den Haag, trouwde hij in 1928 in ’s-Hertogenbosch met Maria Klaassen. Jacques de Zeeuw had al voor de oorlog een fotowinkel aan de Hinthamerstraat 96, naast het Zwanenbroedershuis. Hij woonde met zijn vrouw en twee kinderen boven de winkel. Vanuit het woonhuis boven de winkel, maar ook op allerlei plekken in de stad nam hij de foto’s. In zijn eigen studio ontwikkelde en drukte hij die af. Vervolgens plakte de familie de foto’s in enkele familiealbums.

Duitse intocht in de stad 's-Hertogenbosch, Markt, mei 1940 (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Op de oorlogsfoto’s van De Zeeuw is de komst van Duitse troepen in ’s-Hertogenbosch te zien. Maar ook een muziekuitvoering door Duitse soldaten op de Markt. En de inbeslagname van klokken van de St. Jacobskerk. Ook zijn er beelden van militair materieel van de  bevrijders in de Hinthamerstraat. Van sluipschutters op de hoek Clarastraat/Hinthamerstraat. De Zeeuw fotografeerde de verwoestingen op de Markt, in de Visstraat, de Koninginnenlaan en bij het Stationsplein. En tenslotte de ontvangst van Koningin Wilhelmina bij het stadhuis op 20 maart 1945.

Brencarrier voor Hinthamerstraat 115 en 113, februari 1945 (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch).

Na de dood van Jacques de Zeeuw kwamen de fotoalbums in bezit van zijn dochter Meis de Zeeuw.  Dankzij haar achterneef Chris Huinder zijn de foto’s nu beschikbaar via Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Daar zijn de opnamen gescand. Hierdoor zijn de oorlogsfoto’s van Jacques de Zeeuw nu openbaar toegankelijk voor geïnteresseerden via deze website.