Bijdrage Mondriaan Fonds voor digitaliseren van Bossche oorlogsbronnen

Het Mondriaan Fonds heeft een aanvraag van Erfgoed ’s-Hertogenbosch beloond met de toezegging van € 80.000. Met dit bedrag gaat Erfgoed ’s-Hertogenbosch een grote hoeveelheid archiefmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog digitaliseren en toegankelijk maken voor een breed publiek.


Dagboek door soldaat R. Patmore, 1/5 Bataljon van de 53rd Welsh Division, van de gevechten in 1944 rond en in de stad en met tekening van de verovering van de brug over de Dommel nabij het station.

Het doel is om een representatief beeld te geven van een Brabantse stad in oorlogstijd en om bronnen op een gemakkelijke manier online toegankelijk te maken. Van alle Tweede Wereldoorlog bronnen in het archief is op dit moment zo’n 10% gedigitaliseerd. Vaak is er alleen een digitale toegang (inhoudsopgave) aanwezig. Originele stukken zijn dan alleen in de studiezaal in te zien. Met het digitaliseringsplan en de bijdrage van het Mondriaan Fonds komt daar verandering in.

Brede benadering

De commissie van het Mondriaan Fonds is van mening dat het te digitaliseren materiaal een belangrijke toevoeging vormt voor de al bestaande kennis over de Tweede Wereldoorlog, mede door het kiezen voor een brede benadering. Het gaat om de digitalisering van een representatieve selectie van onder meer documenten, foto’s, films, kranten, dagboeken en herdenkingen tussen 1935 en 1950. 

De focus ligt op bronnen die helder maken hoe de oorlog onderdeel werd van het dagelijkse leven van gewone burgers en Bossche organisaties. Dat zijn niet alleen bronnen van overheidsorganisaties, maar ook van instellingen als kerkgenootschappen, sportverenigingen, toneelverengingen, harmonieën en particulieren. Zo onstaat een representatief beeld van hoe de Tweede Wereldoorlog oorlog werd ervaren door bevolking, vervolgden, bezetters, verzet, bevrijders en (vermeende) collaborateurs.


War Diary van de RIDG, de 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards, over geheel oktober 1944.

Presentatie

De gedigitaliseerde bronnen worden thematisch gepresenteerd via onder meer de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch en het Netwerk Oorlogsbronnen. Het plan is om de toegangen ook in het Engels en Duits beschikbaar te maken. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021 en duren zo’n twee jaar.


Met dank aan de financiele bijdrage van het Mondriaan Fonds.