Bestellingen en kosten reproducties

Het grootste deel van het beeldmateriaal van Erfgoed ’s-Hertogenbosch is eenvoudig en gratis te downloaden via onze website. Dit gaat om materiaal waarvan Erfgoed ’s-Hertogenbosch de rechten bezit. Mocht u ander beeldmateriaal willen of bijzondere wensen voor de aanlevering hebben, bestelt u dan reproducties via onze webwinkel.

Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft de webwinkel aangepast voor bestellingen van reproducties van beeld- en geluidsmateriaal uit onze collecties. Alle reproducties kunt u nu via een bestelformulier aanvragen. Voor het maken van een bestelling en voor meer informatie: webwinkel Erfgoed 's-Hertogenbosch

Tarieven

Vanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe legesverordening gelden. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld. Per kwartier arbeid (onderzoek, behandeling bestelling etc.) betaalt u vanaf dan € 15,-. Dit heeft dus alleen betrekking op het beeld- en geluidsmateriaal dat u niet kunt downloaden of waarvoor u speciale wensen hebt.