Belangrijke bron Brabantse geschiedenis online gezet

Hoe arm of rijk was een bepaald persoon? Wanneer werd een huis verhuurd of verkocht en tegen welke prijs? Waar kwam iemand vandaan en waar hield hij zich mee bezig? De antwoorden op dit soort vragen zijn vaak te vinden in het Bosch' Protocol. 

Deze registers worden bewaard in het archiefdepot van Erfgoed 's-Hertogenbosch. Vandaag werd door wethouder Huib van Olden een digitale toegang op de registers in gebruik gesteld. Deze toegang is de afgelopen twee jaar gemaakt via een wereldwijd online vrijwilligersproject (crowdsourcing). Daarmee is deze belangrijke bron voor de Noordbrabantse geschiedenis toegankelijk gemaakt via de website van Erfgoed 's-Hertogenbosch op zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl. (Kies: Index Bosch' Protocol 1501-1793)

Bosch' Protocol

Het Bosch' Protocol is bewaard gebleven van 1367-1811. De omvang is ongeveer 83 meter. Het bestaat uit registers van vrijwillige rechtspraak met duizenden akten opgemaakt door de schepenen van ’s-Hertogenbosch. Omdat het gaat om vrijwillige rechtspraak is de lijst van soort akten bijna oneindig. Denk aan akten waarvoor je nu naar de notaris zou gaan, zoals schuldbekentenissen, boedelinventarissen, contracten, weddenschappen, erfdelingen of testamenten. De Bossche schepenen deden ook uitspraken over onroerend goed in de hele Meierij. Vaak is er weinig informatie over dergelijke zaken in de plaatselijke archieven bewaard gebleven. De informatie is dan ook vaak uniek.

Project

Het project ‘Goed geregeld! Brabanders in het Bosch Protocol 1501-1793’ is opgezet door Erfgoed 's-Hertogenbosch in samenwerking met het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en de succesvolle website VeleHanden. Met het project zijn de akten van 1501 tot 1793 toegankelijk gemaakt. Hiervoor zijn de indexen gebruikt die in de achttiende eeuw zijn gemaakt in opdracht van het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch. Voor het invoeren van de gegevens is een eenvoudig formulier gemaakt. Dat is door ruim 190 vrijwilligers verspreid over de hele wereld thuis op de computer ingevuld. Zij maakten in twee jaar tijd maar liefst 27.000 scans met in totaal ruim 350.000 Bossche records toegankelijk. Door dit project is een belangrijke bron voor de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en een groot deel van Noord-Brabant digitaal doorzoekbaar gemaakt. Hierdoor kan beter onderzoek gedaan worden naar mensen, plaatsen en gebouwen in de stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch.

Vervolg

In 2019 start een vervolgproject ‘Indicering Bosch’ Protocol 1501-1811’. Doel van dit project is via crowdsourcing meer uitgebreide toegangen te maken op de akten uit het Bosch’ Protocol. De crowdsourcing wordt mogelijk gemaakt via de website van Erfgoed 's-Hertogenbosch. Heb je interesse? Aanmelden voor dit project kan bij: erfgoed@s-hertogenbosch.nl. Kijk voor meer informatie ook op de projectpagina: www.erfgoedshertogenbosch.nl/boschprotocol.