Badges uit Bossche bodem

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018 doet 's-Hertogenbosch mee aan de vierde editie van de Nationale Archeologiedagen. In het Groot Tuighuis draait dit weekend alles om ‘Badges uit Bossche bodem'. In de tentoonstelling, presentaties en lezingen staan middeleeuwse insignes centraal die in ’s-Hertogenbosch gevonden zijn.

In de Bossche bodem zijn honderden middeleeuwse metalen speldjes en insignes gevonden. De voorwerpjes van soms maar enkele centimeters groot waren gemaakt van een legering van tin en lood. Naast de religieuze en profane insignes uit de collectie van Erfgoed ’s-Hertogenbosch zijn er ook bruiklenen uit de bijzondere Collectie van de Familie van Beuningen.

Programma

Zaterdag 13 oktober

  • Een tentoonstelling van religieuze en profane insignes.
  • Een fotoshoot om je in middeleeuwse (pelgrims)kledij, in de setting van de middeleeuwse stad, te laten vereeuwigen.
  • Workshops tin-gieten van middeleeuwse insignes door Max Goesten (Hobbytingieterij de Tamboer).
  • Werkzaamheden in het archeologisch laboratorium.
  • Permanente presentatie van ‘De stad van Bosch’.
  • Tussen 11.00 en 12.30 uur in samenwerking met het Jheronimus Bosch Art Center workshop 'Middeleeuwse insignes printen met een 3D pen'. Start van de workshop in het Jheronimus Bosch Art Center, vervolgens bezoek Groot Tuighuis, tenslotte in het educatorium van het JBAC maken met een 3D pen van een middeleeuws insigne naar keuze. Kosten workshop: € 2,50. Leeftijd vanaf 8 jaar.

Zondag 14 oktober

Naast de tentoonstelling van religieuze en profane insignes zijn er deze dag diverse lezingen:

  • Om 14.00 uur lezing: ‘Tsertoghenbossche sietmen mennich teken. Pelgrimage in de late middeleeuwen’ door Lianne van Beek MA (Erfgoed ’s-Hertogenbosch)
  • Om 14.30 uur lezing: ‘Pelgrimstekens uit ’s-Hertogenbosch en in ’s-Hertogenbosch gevonden insignes’  door Prof. dr. Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Om 15.30 uur lezing: ‘Op zoek naar (de ware) Jacob. De Sint-Jacobskerk in zijn laatmiddeleeuwse context’ door Lianne van Beek MA (Erfgoed ’s-Hertogenbosch)

Ook zijn deze dag (op de uren dat er geen lezingen zijn) de fotoshoot en het laboratorium open.

Praktische informatie

Locatie:
Groot Tuighuis
Bethaniestraat 4
5211LJ 's-Hertogenbosch

Openingstijden:
13 oktober 2018
14 oktober 2018
11.00-17.00 uur

Toegang Groot Tuighuis is gratis. Kosten workshop 'Middeleeuwse insignes printen met een 3D pen': € 2,50. Leeftijd deelname workshop vanaf 8 jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Nationale Archeologiedagen: www.archeologiedagen.nl