Archeologische vondsten terrein Groot Ziekengasthuis

Tijdens saneringswerkzaamheden op het terrein van het toekomstige Gasthuiskwartier zijn op 6 december archeologische vondsten gedaan. Het gaat om de resten van een tak van de Binnendieze.


Archeologen op het terrein van het voormalig Groot Ziekengasthuis. Op de voorgrond een deel van een kademuur.

Archeologen van Erfgoed ’s-Hertogenbosch zijn bij de saneringswerkzaamheden aanwezig om eventuele waardevolle resten vast te leggen. De tak van de Binnendieze kwam tevoorschijn in het gebied tussen het zogenaamde ‘stergebouw’ en de kelder van het gesloopte hoofdgebouw. Van deze tak zijn de bakstenen kademuren en een aanzet van een toog bewaard gebleven.


Detailopname van de gevonden bakstenen kademuur van de Binnendieze.

Middeleeuwse gasthuis

De Binnendieze vormde op deze plek de noordelijke grens van het middeleeuwse gasthuis. Dit complex werd rond 1485 gebouwd voor de verzorging van de armere bevolking van 's-Hertogenbosch. De gevonden kademuren van de Binnendieze dateren nog uit deze periode. Net naast het onderzochte gebied stond het ‘pesthuis’ dat ook rond 1485 aan de Binnendieze is gebouwd. Het pesthuis was onderdeel van het gasthuis en werd uiteindelijk gesloopt in 1908. Meer informatie en foto's over het Groot Ziekengasthuis vind je op 's-Hertogenbosch op de Kaart.

Vof Gasthuiskwartier, dat het Gasthuiskwartier ontwikkelt, verleent volledige medewerking aan het archeologische onderzoek. De gevonden resten worden weer afgedekt met schone grond.


Luchtopname met terrein van Groot Ziekengasthuis. Het pesthuis is in het groen omcirkeld. Gevonden kademuur ligt rechts van het pesthuis.


Het pesthuis vlak voor de sloop in 1909. Boomstammen en takken liggen verspreid op de grond. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


Kadastrale kaart van 1823 met in het rood de omtrekken van bebouwing voormalig Groot Ziekengasthuis. Locatie van gevonden tak van Binnendieze is in groen omcirkeld.