Archeologische vondsten klooster Eikendonk naar ’s-Hertogenbosch

Leden van Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’ uit Den Dungen en wethouder Peter Raaijmakers van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben vrijdag 13 december symbolisch archeologische vondsten van het klooster op de Eikendonk overgedragen aan Erfgoed ’s-Hertogenbosch. De vondsten zijn komende week te bezichtigen in het Groot Tuighuis.

Het gebied van de Eikendonk in de Dungense polder (gemeente ’s-Hertogenbosch) heeft een interessante geschiedenis vanwege het vroegere klooster Sint Barbaradal dat hier heeft gelegen en de functie van pleisterplaats die deze donk had voor de inwoners van Den Dungen op weg naar of komend van de stad. De monumentale Lindebomen langs de A2 markeren nog steeds de plek.

Op deze plaats heeft in de jaren 1960 een groep gedreven amateurarcheologen uit Den Dungen belangrijke archeologische vondsten gedaan. Deze vondsten wilde Heemkundekring Op die Dunghen veiligstellen voor de toekomst door ze over te dragen aan Erfgoed 's-Hertogenbosch waar ze onder de juiste condities behouden blijven.

Dankwoord

In zijn dankwoord sprak Huib van Olden, wethouder van Erfgoed in ’s-Hertogenbosch zijn waardering uit voor de manier waarop vrijwilligers van de Heemkundekring de vondsten rond 1970 veiligstelden en in kaart brachten. Ondanks het ontbreken van een professionele archeologische opgraving wisten ze bij de grondwerkzaamheden nog veel gegevens en vondsten te redden die ons veel vertellen over het klooster maar ook over eerdere bewoners op dat terrein. Dit was in een periode dat er ook in ’s-Hertogenbosch nog nauwelijks aandacht was voor archeologische vondsten: wat dat betreft waren ze in Den Dungen dus voor op 's-Hertogenbosch. De oudste vondsten op het terrein gaan terug tot zo’n 8000 jaar geleden.


Wethouder Huib van Olden (gemeente 's-Hertogenbosch) en wethouder Peter Raaijmakers (gemeente Sint-Michielsgestel) met archeologische vondsten.

Wethouder van Olden is blij dat de vondsten aan de Gemeente ’s-Hertogenbosch zijn overgedragen. Behalve de historische relatie van het klooster in Den Dungen en de stad ’s-Hertogenbosch is de plek van de Eikendonk sinds 2000 ook officieel Bosch grondgebied geworden. De wethouder merkte op dat Erfgoed ’s-Hertogenbosch niet alleen de kennis in huis heeft om de vondsten goed te beschrijven en te bewaren. Hier zijn ook mogelijkheden om de vondsten te presenteren. Hetzij live, zoals de komende week in enige speciale vitrines in het Groot Tuighuis. Hetzij via onze website waar nu al informatie over het klooster op de Eikendonk en de vondsten te vinden is.

Zie ook

Lees het verhaal Archeologische vondsten van de Eikendonk bij Den Dungen