15e Europese subsidie voor Vestingwerken

We hebben opnieuw Europese subsidie gekregen voor de Vestingwerken. Dit keer gaat het om een nieuwe samenwerking met vergelijkbare steden en organisaties uit Spanje, Polen, Griekenland, Italië en Kroatië. Onderzoek naar herbestemming van militair erfgoed staat daarbij centraal.

’s-Hertogenbosch ontvangt een subsidie van €168.000,-. Daarmee kunnen we een deel van bijvoorbeeld het restaureren van de Kruitmagazijnen op Fort Crevecoeur, de verbouwing van het voormalige arsenaal het Groot Tuighuis aan de Bethaniestraat en de restauratie van het Kruithuis aan de Citadellaan betalen.

Samenwerking

In 1999 stelde de raad de aanpak vast voor het restaureren van de Vestingwerken. Samenwerking is een van de pijlers daarin. Samen met andere Europese vestingsteden zoeken we slimme oplossingen voor het restaureren van de vesting. En die passen we dan toe in onze gemeente. Vanaf 2003 ontvangen we Europese subsidie voor het werk aan onze vesting. Afgelopen week gebeurde dit voor de 15e keer.

Militair erfgoed

Monumenten met een militaire functie hebben een defensieve functie. Het gaat dan om kruitmagazijnen of een arsenaal.  Wallen en grachten, dikke muren en kleine ramen waren bedoeld om een vijand tegen te houden. Het is niet eenvoudig om deze vochtige en lastig te verwarmen ruimtes geschikt te maken voor publiek. Met dit project zoeken we naar slimme oplossingen om ons militair erfgoed duurzaam een nieuwe bestemming te geven.

Op de foto: Kruitmagazijn op Fort Crevecoeur