Den Bosch Data Week: Digitaal Erfgoed

Van 26 t/m 31 oktober is de derde editie van de Den Bosch Data Week gehouden. Erfgoed 's-Hertogenbosch organiseerde op woensdag 28 oktober een congres over 'Digitaal Erfgoed - Big Data uit het verleden'. De lezingen zijn op deze pagina te bekijken als webinar.

Digitaal Erfgoed - Big data uit het verleden 

Welke kansen bieden ‘big data uit het verleden’? Hoe kan erfgoed een inspiratiebron zijn voor de toekomst? Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Na een periode van grootschalige digitalisering is het nu tijd om de digitale collecties te gebruiken. Door slimme verbindingen tussen collecties tot stand te brengen kunnen gebruikers ieder object in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. Daar ligt de maatschappelijke winst.

Sprekers uit het erfgoedveld delen hun kennis en ervaringen op gebied van digitaal erfgoed, waarna er tijd is voor vragen en antwoorden. We sluiten de middag af met het startsein van de Den Bosch Time Machine en de ondertekening van het Manifest Digitaal Erfgoed Nederland.

Lees meer over het startsein van de Den Bosch Time Machine: Virtueel tijdreizen met de Den Bosch Time Machine

Keynote: Julia Noordegraaf, Time Machine: Digitaal Erfgoed voor de Toekomstbestendige Stad

Julia Noordegraaf is hoogleraar Digitaal Erfgoed aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Noordegraaf coördineert momenteel de realisatie van de Amsterdam Time Machine en is Vice President van de Europese Time Machine Organization die als doel heeft een simulator te bouwen voor 5.000 jaar Europese geschiedenis.

Liesbeth Keijser, De ijsberg zichtbaar maken

Liesbeth Keijser werkt bij de afdeling Digitalisering van het Nationaal Archief. In het project 'De ijsberg zichtbaar maken' van het Nationaal Archief, in samenwerking met het Noord-Hollands Archief en andere Regionaal Historische Centra, worden grote hoeveelheden historische documenten met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch getranscribeerd, oftewel omgezet in machineleesbare tekst. Voor het zoeken in de teksten wordt een projectwebsite gebouwd. In deze presentatie geeft Liesbeth Keijser antwoord op vragen als: Hoe werkt dat dan, automatisch transcriberen? Worden er niet heel veel transcriptiefouten gemaakt? Hoe vind je een innovatieve leverancier voor het bouwen van een projectwebsite? Waaraan moet zo'n projectwebsite voldoen?

Ivo Zandhuis, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE): domein Bruikbaar

Ivo Zandhuis is aan het NDE verbonden als zelfstandig specialist digitaal erfgoed. Het NDE is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Ivo Zandhuis vertelt waarom het van belang is om data zo gestructureerd en open mogelijk aan te bieden. Veel waardevolle data over erfgoedcollecties is namelijk vaak slecht vindbaar en bruikbaar voor de ontwikkeling van toepassingen door derde partijen. Dat kan dus beter, maar hoe pakken we dat aan?

Patrick Timmermans, Digitaal erfgoed van Brabant

Patrick is als directeur-bestuurder van Erfgoed Brabant verantwoordelijk voor de algehele inhoudelijke aansturing en voor het uitzetten en uitdragen van het beleid.

Dieke Wesselingh, Startsein Den Bosch Time Machine

Dieke Wesselingh is hoofd van de gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Deze afdeling is het kennis- en informatiecentrum in gemeente 's-Hertogenbosch op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie.

Frédéric Kaplan, Time Machine Europe

Frédéric Kaplan is president van Time Machine Europe en professor Digital Humanities aan de Universiteit van Lausanne. Hij voert onderzoeksprojecten uit die archiefdigitalisering, informatiemodulering en museografische ontwerpen combineren. Momenteel leidt hij ook de Venice Time Machine.

Wethouder Huib van Olden over de Den Bosch Time Machine

Partners

Logo Avans Hogeschool

 

Logo Efforts

 

Logo Huygens Instituut

Logo Sint-Lucas

Logo JADS

Logo Time Machine