Den Bosch Data Week: Digitaal Erfgoed

Van 26 t/m 31 oktober wordt de derde editie van de Den Bosch Data Week gehouden. De gemeentelijke afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch organiseert op woensdag 28 oktober een congres over 'Digitaal Erfgoed - Big Data uit het verleden'. Aan het einde van de middag geven we het startsein van de Den Bosch Time Machine en ondertekenen we het Manifest Digitaal Erfgoed Nederland.

Door coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bijwonen op locatie kan om die reden alleen op uitnodiging. Interesse in het online volgen van het programma? Meld je aan voor het online programma Digitaal Erfgoed.

Digitaal Erfgoed - Big data uit het verleden 

Datum: Woensdag 28 oktober 2020
Locatie: Groot Tuighuis – Bethaniestraat 4, 's-Hertogenbosch

Welke kansen bieden ‘big data uit het verleden’? Hoe kan erfgoed een inspiratiebron zijn voor de toekomst? Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Na een periode van grootschalige digitalisering is het nu tijd om de digitale collecties te gebruiken. Door slimme verbindingen tussen collecties tot stand te brengen kunnen gebruikers ieder object in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. Daar ligt de maatschappelijke winst.

Sprekers uit het erfgoedveld delen hun kennis en ervaringen op gebied van digitaal erfgoed, waarna er tijd is voor vragen en antwoorden. We sluiten de middag af met het startsein van de Den Bosch Time Machine en de ondertekening van het Manifest Digitaal Erfgoed Nederland.

Programma

12.00 uur: ontvangst gasten en lunch.

13:00 – 13:10: Opening door dagvoorzitter Jan de Wit. Introductie op programma, sprekers en huishoudelijke mededelingen.

13:10 uur – 13:40: Keynote: Julia Noordegraaf, Time Machine: Digitaal Erfgoed voor de Toekomstbestendige Stad
Julia Noordegraaf is hoogleraar Digitaal Erfgoed aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Noordegraaf coördineert momenteel de realisatie van de Amsterdam Time Machine en is Vice President van de Europese Time Machine Organization die als doel heeft een simulator te bouwen voor 5.000 jaar Europese geschiedenis.

13:45 – 14:05: Liesbeth Keijser, De ijsberg zichtbaar maken
Liesbeth Keijser werkt bij de afdeling Digitalisering van het Nationaal Archief. In het project 'De ijsberg zichtbaar maken' van het Nationaal Archief, in samenwerking met het Noord-Hollands Archief en andere Regionaal Historische Centra, worden grote hoeveelheden historische documenten met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch getranscribeerd, oftewel omgezet in machineleesbare tekst. Voor het zoeken in de teksten wordt een projectwebsite gebouwd. In deze presentatie geeft Liesbeth Keijser antwoord op vragen als: Hoe werkt dat dan, automatisch transcriberen? Worden er niet heel veel transcriptiefouten gemaakt? Hoe vind je een innovatieve leverancier voor het bouwen van een projectwebsite? Waaraan moet zo'n projectwebsite voldoen?

14:10 – 14:30: Ivo Zandhuis, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE): domein Bruikbaar
Ivo Zandhuis is aan het NDE verbonden als zelfstandig specialist digitaal erfgoed. Het NDE is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

14:35 – 14:50: Vragen en antwoorden

14:50 – 15:20: Pauze

15:25 – 15:45: Joks Jansen, Vooruit naar vroeger! Erfgoed als richtingwijzer voor de toekomst
Joks Janssen is stedenbouwkundige en werkzaam als senior adviseur-onderzoeker bij PON/Telos, Tilburg University en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de periode 2010-2018 was hij hoogleraar ruimtelijke planning en erfgoed aan Wageningen University.

15:50 – 16:10: Iason Jongepier, Antwerp Time Machine - A Richer Past for a Smarter City
Iason Jongepier is verbonden aan zowel de Universiteit Antwerpen als het Rijksarchief in België. Tijdens zijn (post-)doctoraal traject stond hij als HISGIS-expert in voor de dagdagelijkse coördinatie van GIStorical Antwerp, één van de pijlers van de Antwerp Time Machine. Hij is tevens betrokken bij de verdere uitbouw de publieksgerichte applicatie ‘Tijdmachine Sint-Andries’ en het project ‘Digital Heritage for Smart Regions’.

16:15 – 16:30: Vragen en antwoorden

16:35 – 17:00: Dieke Wesselingh, Startsein Den Bosch Time Machine
Dieke Wesselingh is hoofd van de gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Deze afdeling is het kennis- en informatiecentrum in gemeente 's-Hertogenbosch op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie.

17:00 – 17:30: Ondertekening Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed door Huib van Olden, wethouder van o.a. erfgoed, gemeente ’s-Hertogenbosch. Ondertekening intentieverklaring Den Bosch Time Machine met samenwerkende partijen Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING), Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Creatieve vakschool SintLucas, Avans Hogeschool, EFFORTS en gemeente 's-Hertogenbosch. Toetreding netwerk Time Machine Europe met videoboodschap Frederic Kaplan.

17:30 – 18:30: Borrel

Online deelnemen

Door coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bijwonen kan om die reden alleen op uitnodiging. Interesse in het online volgen van het programma? Meld je aan voor het online programma Digitaal Erfgoed. Neem voor vragen contact op met erfgoed@s-hertogenbosch.nl.

Partners

Logo Avans Hogeschool

 

Logo Efforts

 

Logo Huygens Instituut

Logo Sint-Lucas

Logo JADS

Logo Time Machine