Bosch' Protocol

De Bossche schepenprotocollen zijn belangrijk voor ’s-Hertogenbosch en de Meierij: ze bevatten unieke informatie die elders verloren is gegaan. Met hulp van crowdsourcing, onderzoek door Huygens ING en handschriftherkenning maken we de geschiedenis beter vindbaar.

Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch

Erfgoed 's-Hertogenbosch heeft miljoenen akten van het 'Schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch' gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Dit zogenaamde Bosch’ Protocol bestaat uit 620 registers van 1366 tot en met 1810 en bevat hoofdzakelijk pre-kadastrale gegevens van Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch. De registers bevatten registraties van onroerend goedtransacties, weddenschappen, opgelegde bedevaarten, zoenakkoorden, inboedelinventarissen, emancipaties, testamenten, schuldbekentenissen, borg- en ontlastbrieven, betalingsbeloften en akten over allerhande triviale zaken.

Door dit project is één van de belangrijkste archieven van ’s-Hertogenbosch en wijde omgeving digitaal doorzoekbaar gemaakt. De Bossche Protocollen zijn van belang voor ’s-Hertogenbosch en de hele Meierij. Ze bevatten unieke informatie over mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Wie bezig is met de geschiedenis van het huidige Oost-Brabant kan niet om de protocollen heen.

Zoeken

Om te zoeken in het Bosch' Protocol ga je naar: zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl (Kies: Index Bosch' Protocol 1501-1793.) Voor meer informatie over het zoeken, kijk op: hulp bij onderzoek in het Bosch' Protocol.

Oud-rechterlijk archief ‘s-Hertogenbosch, 2-4 oktober 1431. (Bekijk de scan)

Programma Huygens ING

Het Huygens ING, een landelijk onderzoeksinstituut op het gebied van de Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis en Digital Humanities, werkt aan de ontsluiting van de Schepenregisters van ´s-Hertogenbosch 1366-1811. Zij werken met de technologie van Transkribus. Dit systeem kan de handgeschreven teksten in de registers transcribreren. Hoe meer teksten uit het Bosch Protocol Transkribus verwerkt, hoe beter Transkribus de handschriften van stadsecretarissen kan herkennen. 

De transcriptie van Transkribus heeft een foutmarge tussen de 2 en 11 procent. Vrijwilligers spelen daarom een onmisbare rol bij het ontsluiten van de schepenregisters. Zij corrigeren de automatisch getranscribeerde teksten en voegen relevante informatie toe. 

Voor meer informatie: Ontsluiting van de Schepenregisters van ´s-Hertogenbosch 1366-1811