Bosch' Protocol

De Bossche schepenprotocollen zijn belangrijk voor ’s-Hertogenbosch en de Meierij: ze bevatten unieke informatie die elders verloren is gegaan. Help je mee om deze geschiedenis beter vindbaar te maken?

Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch

Erfgoed 's-Hertogenbosch heeft miljoenen akten van het 'Schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch' gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Dit zogenaamde Bosch’ Protocol bestaat uit 620 registers van 1366 tot en met 1810 en bevat hoofdzakelijk pre-kadastrale gegevens van Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch. De registers bevatten registraties van onroerend goedtransacties, weddenschappen, opgelegde bedevaarten, zoenakkoorden, inboedelinventarissen, emancipaties, testamenten, schuldbekentenissen, borg- en ontlastbrieven, betalingsbeloften en akten over allerhande triviale zaken.

Door dit project is één van de belangrijkste archieven van ’s-Hertogenbosch en wijde omgeving digitaal doorzoekbaar gemaakt. De Bossche Protocollen zijn van belang voor ’s-Hertogenbosch en de hele Meierij. Ze bevatten unieke informatie over mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Wie bezig is met de geschiedenis van het huidige Oost-Brabant kan niet om de protocollen heen.

Zoeken

Om te zoeken in het Bosch' Protocol ga je naar: zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl (Kies: Index Bosch' Protocol 1501-1793.) Voor meer informatie over het zoeken, kijk op: hulp bij onderzoek in het Bosch' Protocol.

Help je mee?

In 2019 start het deelproject ‘Indicering Bosch’ Protocol 1501-1811’. Doel van dit project is via crowdsourcing indices te maken op de akten uit het Bosch’ Protocol. De crowdsourcing wordt mogelijk gemaakt via de website van Erfgoed 's-Hertogenbosch. Heb je interesse? Aanmelden voor dit project kan bij: erfgoed@s-hertogenbosch.nl.

Oud-rechterlijk archief ‘s-Hertogenbosch, 2-4 oktober 1431. (Bekijk de scan)

Programma Huygens ING

Ook het Huygens ING, een landelijk onderzoeksinstituut op het gebied van de Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis en Digital Humanities, heeft de ontsluiting van de Schepenregisters van ´s-Hertogenbosch 1366-1811 op het programma gezet, als onderdeel van een groter project. Voor meer informatie: Ontsluiting van de Schepenregisters van ´s-Hertogenbosch 1366-1811