gebeurtenissen

Grote stadsbrand 1463

Op 13 juni 1463 woedde er een stadsbrand in de binnenstad van 's-Hertogenbosch die vele huizen in as zou leggen. Het verhaal gaat dat het zelfs om 4000 huizen zou gaan. Dit aantal is voor het eerst genoemd door 16de eeuwse kroniekschrijvers en daarna vaak herhaald. Onder meer door bouwhistorisch onderzoek weten we inmiddels dat de stad in die tijd (slechts) ruim 2000 huizen telde en dat bij de brand maximaal een kwart van de stad is verwoest. Een getal van 400 huizen zou dus een meer realistische aanduiding zijn van de verwoesting door de stadsbrand.

Overigens zegt een getal als 4000 dat door de kroniekschrijver wordt genoemd ook veel over het belang van getallen in middeleeuwse bronnen. Deze schrijver had (ruim 50 jaar na de brand) geen idee hoeveel huizen er exact waren verwoest en wilde alleen aangeven dat de schade groot was.

De brand ontstond in het woonhuis en blauwververij 'De Grote Ketel' van de familie Coenen. Het pand stond aan de Verwerstraat op de plek waar nu een bijgebouw staat van het Noordbrabants Museum. Grote delen van de Verwersstraat, Kolperstraat, Achter het Wild Varken, Vughterstraat, Snellestraat, Minderbroedersstraat, Markt en Pensmarkt, waaronder vermoedelijk een gedeelte van het stadhuis en het klooster van de Minderbroeders, gingen verloren. Veel Bosschenaren lieten het leven.

Vele huizen waren in die tijd nog voorzien van daken van brandbaar riet of stro. Naar aanleiding van deze brand bepaalde het stadsbestuur dat er voortaan alleen nog maar daken van leisteen en pannen mochten worden geplaatst. Bestaande daken van riet of stro moesten binnen 10 jaar worden vervangen.

Op de plaats van dit bijgebouw van Het Noordbrabants Museum ontstond in 1463 een grote stadsbrand.

Meer over

gebeurtenissen

Ook interessant

gebeurtenissen

De Bossche Corona Collectie

Soms gebeuren er dingen waarvan meteen duidelijk is dat ze de geschiedenisboeken in zullen gaan. Sinds april 2020 bouwt ’s-Hertogenbosch daarom aan de Bossche Corona Collectie.