bouwwerken

Bijzondere kenmerken van Heilige Hartenkerk

De voormalige Heilige Hartenkerk staat in 2019 na bijna zeventig jaar weer in de steigers. Het gebouw op de hoek van de Rubensstraat en de Graafseweg wordt gerestaureerd en herstemd tot 12 ruime woningen. Op de steigers zijn interessante kenmerken te bespeuren.


Kerk van de Heilige Harten en pastorie in aanbouw rond 1950. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Vergrote details

De kerk is in 1949-1952 gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect A.J. Kropholler. We kennen deze architect van onder andere het raadhuis in Waalwijk, de Mariakerk en het Mariaplein in Vught. Op de steigers van deze naoorlogse kerk zijn een paar opmerkelijke zaken te zien die typerend zijn voor de ontwerpen van Kropholler. Zo zijn de details in zijn ontwerpen vaak vergroot en overdreven. Dit is onder andere te zien bij de kerkdeuren waar de gehengen (deurscharnieren) extra groot zijn.


Gehengen van de kerkdeuren zijn extra groot.

Vol en zat

Ook het voegwerk is bijzonder. Kropholler paste vaak geen voeg toe, maar metselde de bakstenen ‘vol en zat’. Dat wil zeggen dat de metselmortel geheel vullend was en er daarna geen voeg werd aangebracht. Bij de kerk en de bijbehorende pastorie is de mortel ook niet afgewerkt waardoor een grof en puur beeld ontstaat. Dat was door de architect zo bedoeld. Deze manier van metselen en gebruik van metselmortels zien we ook vaak bij gebouwen ontworpen in de stijl van de Bossche School.


Vol en zat metselwerk zorgt voor grof en puur beeld.

Ook interessant
bouwwerken

Nooit gebouwd: Een neogotische Sint-Cathrien

De Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch heeft een imponerende koepel sinds de grote verbouwing in 1916. De schepping van architect Jan Stuyt was er bijna niet gekomen, getuige enkele ontwerptekeningen uit het begin van de twintigste eeuw.