Huis van Bosch

Het huis aan de Markt 29 waar Jheronimus Bosch woonde en werkte blijft verrassen. Er is al veel onderzoek naar gedaan, maar tijdens de ‘bouwhistorische’ restauratie van het pand in 2021 werd nog eens extra duidelijk hoe bijzonder het is dat het huis er nog steeds staat.

Maak aan de hand van onderstaande verhalen en beelden kennis met de geschiedenis van het Huis van Bosch.