Vacature: Teamcoördinator Archief, tevens gemeentearchivaris

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven teamcoördinator Archief tevens gemeentearchivaris. Ben jij een manager met ook ervaring en kennis van de archiefsector en informatiemanagement? Kan je makkelijk schakelen met zowel interne als externe partijen?

Archief

Ben jij verbindend, toegankelijk en heb je een goed gevoel voor politieke verhoudingen? Kan jij vanuit de businessdoelstellingen een visie ontwikkelen op de bijdrage die het archief kan leveren aan de samenleving? Reageer dan nu!

Teamcoördinator Archief, tevens Gemeentearchivaris

36 uur per week, 's-Hertogenbosch

Het archief van de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt deel uit van de afdeling Erfgoed. Vanaf 2023 werkt de hele afdeling vanuit het Erfgoedcentrum in het Groot Tuighuis, waar het verleden van de stad kan worden gevonden en beleefd. Ons archief verwerft en beheert een groeiende hoeveelheid archieven, beeld- en geluidsmateriaal en publicaties over ’s-Hertogenbosch en haar kernen vanaf 1262 tot nu. Dit materiaal is afkomstig van de gemeente, van gemeenschappelijke regelingen (GGD Hart van Brabant en de Veiligheidsregio), van verbonden partijen en van particulieren zoals De Gruyter en de Oeteldonksche Club van 1882.

Er wordt gewerkt volgens de wettelijke archiefvereisten, rekeninghoudend met privacy, auteursrecht en nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wet open overheid. De inrichting van het e-depot zorgt voor het duurzaam beheer van digitale informatie. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere informatiebeheerders binnen de gemeente.

Het archief maakt informatie toegankelijk met oog voor wat er in de samenleving speelt en wat de doelgroepen vragen; de gebruiker centraal dus. Het archief ontsluit hun collecties fysiek via de dienstverlening in de studiezaal en steeds meer digitaal via het collectiebeheersysteem en hun websites, sociale media en de Den Bosch Time Machine. Het archief streeft ernaar data met die van anderen te koppelen en zo de historische informatie over de Bossche samenleving in brede context te ontsluiten. Partners daarbij zijn de heemkundekringen, het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Erfgoed Brabant en vele anderen, waaronder ook de Bosschenaren met hun verhalen.

In het Erfgoedcentrum kan iedereen onderzoek komen doen in onze collecties en zich laten inspireren door het rijke verleden van de stad. Daar organiseert Erfgoed ‘s-Hertogenbosch regelmatig activiteiten rond actuele thema’s. Samen met de erfgoedpartners zoekt het archief gebruikers steeds vaker op buiten het gebouw om gebeurtenissen in de stad te duiden vanuit het verleden. Erfgoed is altijd actueel!

Functieomschrijving

Als teamcoördinator Archief neem je je team en anderen mee in de ontwikkeling van fysieke en vooral digitale beschikbaarstelling van archief en het centraal stellen van de gebruiker. Het team sluit daarmee aan bij de ambities en doelstellingen van de afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch zoals geformuleerd in de Cultuurhistorische visie en de Archiefvisie. Zowel de verhuizing van bibliotheek, studiezaal en medewerkers naar de nieuwe locatie, als het realiseren van een nieuwe archiefbewaarplaats biedt kansen.

Het vakgebied is volop in ontwikkeling, waardoor team Archief een centrale speler is in interne en externe ontwikkelingen zoals zaakgericht en datagestuurd werken, e-depot, records in context en vraagstukken op het gebied van openbaarheid, privacy, hergebruik en auteursrecht.

Als gemeentearchivaris draag je de verantwoordelijkheden conform de nationale en lokale archiefwet- en regelgeving. Je houdt toezicht op de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeente en de gemeenschappelijke regelingen/ verbonden partijen, en informeert hierover het college van B&W in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame toegankelijkheid van informatie en stemt daarover af met het gemeentelijke cluster Informatiebeheer, onder meer als lid van het Strategisch Informatie Overleg (SIO).

Wie ben jij?

De gemeente is op zoek naar een enthousiaste en besluitvaardige teamcoördinator. Verder gelden de volgende functie-eisen:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en brede inhoudelijke ervaring en kennis binnen een vergelijkbare organisatie.
 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding bijvoorbeeld in de richting van Geschiedenis, Bestuurskunde of Bedrijfskunde.
 • Je hebt managementervaring en bent in staat en gewend om op een stevig abstractieniveau te denken en te werken.
 • Je kunt makkelijk verbinding leggen en communiceren op diverse niveaus; zowel met je team als binnen de afdeling en de gemeente, en met diverse externe partijen en vrijwilligers.
 • Je beschikt over het vermogen om strategie te ontwikkelen en die te vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Projectmatig werken, met oog voor tijd, geld en risico’s, gaat je goed af.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en bent een echte sparringpartner.
 • Je bent een energiek, overtuigend, verbindend en toegankelijk persoon met humor die zich op een open, positieve wijze onderdeel voelt van afdeling en organisatie.
 • Je herkent jezelf in de volgende competenties: flexibiliteit, inlevingsvermogen, coachend leiderschap, daadkracht en samenwerken.
 • Je zoekt aansluiting en richt je blik naar buiten en begeleidt tegelijkertijd je team bij de veranderingen die op stapel staan.
 • Je hebt een heldere visie op de bijdrage die het archief kan leveren om de grote opgaven in de samenleving te realiseren en te ondersteunen en op de rol van het team binnen de afdeling.

Functie-eisen

 • Wo-werk- en -denkniveau, minimaal een afgeronde hbo-opleiding op een relevant terrein.
 • Ervaring met informatiemanagement en informatiebeheer, bij voorkeur bij de overheid.
 • Kennis van of ervaring met/in de archiefsector.
 • Aantoonbare ervaring met duurzame toegankelijkheid van data en erfgoed.
 • Ervaring met het functioneel aansturen van een team.
 • Een visie op het veranderende werkveld van de archiefwereld.

Bedrijfsprofiel

In 2015 is de afdeling Erfgoed ontstaan uit de samenvoeging van de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, het Stadsarchief en de taak Vestingwerken. Met dit cluster, onderdeel van de sector Stadsontwikkeling, is de cultuurhistorie van ’s-Hertogenbosch stevig op de kaart gezet en de historische kennis gebundeld.

Op verschillende manieren wordt de kennis over ons erfgoed, dat door de afdeling wordt beheerd en onderzocht, actief ingezet bij de ontwikkeling van de stad en gedeeld met een breed publiek.

De negen medewerkers van team Archief voeren verschillende taken uit: materiële verzorging en dienstverlening, zowel digitaal als fysiek in de studiezaal, inventarisatie en acquisitie, metadatering, beheer en beschikbaarstelling van publicaties en van de collectie beeld- en geluidsmateriaal. Er wordt nauw samengewerkt met de drie andere teams binnen Erfgoed, vooral met team Publiek. De teamcoördinatoren sturen functioneel aan, de lijnverantwoordelijkheid ligt bij het afdelingshoofd.

Arbeidsvoorwaarden

De gemeente biedt een contract voor 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier in beginsel een fulltime functie. Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 5.872,-- bruto per maand bedraagt.

Voor zeer ervaren kandidaten bieden wij maximaal € 6.365,-- bruto per maand. Naast het salaris krijg je ook een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% van het salaris (opgebouwd uit vakantiegeld, bovenwettelijk verlof en eindejaarsuitkering). Om de (wettelijke) rol van gemeentearchivaris te kunnen vervullen volg je indien nodig een op maat gesneden inwerk- en opleidingsprogramma dat is afgestemd op kennis en ervaring. Uiteraard krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling waarin jouw kennis en vaardigheden maximaal worden uitgedaagd.

Verder biedt de gemeente onderstaande arbeidsvoorwaarden:

 • De mogelijkheid om meer uren per week te werken om daarmee verlof te sparen.
 • Prima mogelijkheden om plaats- en tijd onafhankelijk te werken.
 • Kom je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan ontvang je een tegemoetkoming van 80% van de kosten.
 • Een iPhone.
 • Aansluiting bij ABP-keuzepensioenfonds.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 7 oktober 2021.

Contactpersonen
Ronald Gaartman, 06 22233604, gaartman@aardoomendejong.nl
Kyra Matthew, 06 36321138, kyra@aardoomendejong.nl

Acquisitie stellen wij niet op prijs.