Nationale Archeologiedagen 2021

Ontdek de geschiedenis die verborgen zit onder de Bossche Parade tijdens de Nationale Archeologiedagen van 18 t/m 20 juni 2021. De mooiste archeologische vondsten van het Begijnhof zijn tijdens de archeologiedagen te zien in Grand Café Silva Ducis.

Kaart Archeologiedagen
Deze kaart is gratis verkrijgbaar op de terrassen aan de Parade

Historie Groot Begijnhof en de Parade

Het Begijnhof was veel groter dan de huidige Parade, het liep helemaal door tot aan de Binnendieze bij de Papenhulst en de Triniteitstraat. Hoeveel begijnen er woonden is niet helemaal zeker maar volgens een haardentelling uit 1526 woonden er toen zo’n 160 vrouwen in kleine huisjes.

De begijnen leidden een religieus leven en legden een tijdelijke gelofte van gehoorzaamheid af, maar geen gelofte van armoede zoals bij kloosterlingen. Ze voorzagen in hun eigen onderhoud met het geven van onderwijs of handwerken. 

Lees meer

Archeologische opgraving in 2021

De Parade is sinds 2001 een archeologisch monument. Dit betekent dat je op het plein niet zomaar mag graven. Om te voorkomen dat nu schade aan het bodemarchief optreedt bij het vervangen van de bomen, hebben de archeologen de boomkuilen ontgraven en de archeologische sporen die tevoorschijn kwamen gedocumenteerd.

Het archeologisch onderzoek focuste zich op de west- en noordzijde van de Parade. Op deze plekken vond al eerder, in 1983, kleinschalig onderzoek plaats. De nieuwe vondsten zullen misschien niet spectaculair lijken voor buitenstanders, maar voor de archeologen van Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft dit onderzoek veel nieuwe informatie opgeleverd. Met name over de indeling van het Begijnhof. 

Lees meer

Twee Bossche begijnen

Aan de binnenkant van het hek, links van het transept, ligt vlak bij het poortje een kleine grafsteen, 50 x 79 cm. De inscriptie aan de randen van de steen is nog amper leesbaar. Dit is de grafsteen van de begijn IJken Goyaerts Haubraken of Houbraken. Zij was de dochter van een kleermaker. Uit archieven blijkt dat IJken bepaald niet onbemiddeld was. 

Er ligt nog een grafsteen, vlakbij, in de hoek van het transept en het schip! Een kleine maaskalkzandsteen, 63 x 71 cm en helaas behoorlijk beschadigd. Deze steen hoorde bij het graf van de begijn Joestken. Ze was ook dochter van een kleermaker en lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Joestken overleed op 12 oktober 1576 en werd in de Sint-Jan begraven.

Lees meer

Nationale Archeologiedagen

De Nationale Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken. Op deze dagen kan iedereen kennis maken met alle facetten van archeologie in Nederland. De dagen brengen het verleden tot leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat.

Bezoek de website van de Nationale Archeologiedagen voor meer informatie en andere activiteiten.

Logo Archeologiedagen